ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส

WQR0108J ทัวร์อิตาลี สวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน QR รวมค่าวีซ่าแล้ว!!!

ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน QR คุณภาพสมราคา ท่านจะประทับใจแน่นอน

กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – เขตเมืองเก่าสองพันปี – น้ำพุเทรวี่

วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้ –  หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส

 สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า***

 อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง –  กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา

 ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
15 มิ.ย. 6322 มิ.ย. 6359,900฿download pdf