ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส

WQR0108J ทัวร์อิตาลี สวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน QR รวมค่าวีซ่าแล้ว!!!

ทัวร์อิตาลีสวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน QR คุณภาพสมราคา ท่านจะประทับใจแน่นอน

กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – เขตเมืองเก่าสองพันปี – น้ำพุเทรวี่

วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้ –  หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส

 สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า***

 อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง –  กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา

 ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
17 ก.ย. 6224 ก.ย. 6259,900฿download pdf
20 ก.ย. 6227 ก.ย. 6259,900฿download pdf
24 ก.ย. 621 ต.ค. 6259,900฿download pdf
27 ก.ย. 624 ต.ค. 6259,900฿download pdf
4 ต.ค. 6211 ต.ค. 6259,900฿download pdf
11 ต.ค. 6218 ต.ค. 6259,900฿download pdf
18 ต.ค. 6225 ต.ค. 6259,900฿download pdf
19 ต.ค. 6226 ต.ค. 6259,900฿download pdf
1 พ.ย. 628 พ.ย. 6259,900฿download pdf
5 พ.ย. 6212 พ.ย. 6259,900฿download pdf
8 พ.ย. 6215 พ.ย. 6259,900฿download pdf
12 พ.ย. 6219 พ.ย. 6259,900฿download pdf
15 พ.ย. 6222 พ.ย. 6259,900฿download pdf
19 พ.ย. 6226 พ.ย. 6259,900฿download pdf
22 พ.ย. 6229 พ.ย. 6259,900฿download pdf
25 พ.ย. 622 ธ.ค. 6259,900฿download pdf
27 พ.ย. 624 ธ.ค. 6259,900฿download pdf
4 ธ.ค. 6211 ธ.ค. 6263,900฿download pdf
7 ธ.ค. 6214 ธ.ค. 6263,900฿download pdf
27 ธ.ค. 623 ม.ค. 6369,900฿download pdf
28 ธ.ค. 624 ม.ค. 6369,900฿download pdf
29 ธ.ค. 625 ม.ค. 6369,900฿download pdf
30 ธ.ค. 626 ม.ค. 6369,900฿download pdf
13 ม.ค. 6320 ม.ค. 6359,900฿download pdf
27 ม.ค. 633 ก.พ. 6357,900฿download pdf
10 ก.พ. 6317 ก.พ. 6357,900฿download pdf
24 ก.พ. 632 มี.ค. 6357,900฿download pdf
9 มี.ค. 6316 มี.ค. 6357,900฿download pdf
23 มี.ค. 6330 มี.ค. 6357,900฿download pdf
20 เม.ย. 6327 เม.ย. 6357,900฿download pdf
4 พ.ค. 6311 พ.ค. 6357,900฿download pdf
18 พ.ค. 6325 พ.ค. 6357,900฿download pdf
1 มิ.ย. 638 มิ.ย. 6359,900฿download pdf
15 มิ.ย. 6322 มิ.ย. 6359,900฿download pdf