ทัวร์เยอรมันสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส

WPTG0510F ทัวร์เยอรมัน-ฝรั่งเศส-สวิส 10 วัน TG SEP-NEW YEAR 2020 Exclusive Selected

นั่งรถไฟฟันเฟืองแอลป์แนสสตัด สู่ “ยอดเขาพิลาตุส” * เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น
นั่งกระเช้ากอนโดลา สู่ “ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียส” * ล่องเรือแม่น้ำไรน์ * โตรกหิน “อาเร่ชลุคท์”เม็ตซ์ * น็องซี่ * สตราซบูร์ก * คอนสแตนซ์ * ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ ชม “น้ำตกกิสบาค”

จุดน่าสนใจของรายการ

  1. โรงแรมที่พักระดับ 4 – 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ในเมือง พร้อมพนักงานยกกระเป๋า อาหารเช้าห้อง F.I.T
  2. หัวหน้าทัวร์ที่คัดสรรมาอย่างดี ชำนาญเส้นทาง มีความรู้และอัธยาศัยดี
  3. เส้นทางไม่ย้อนไปมา ไม่เสียเวลา แต่ล่ะวันเดินทางไม่ไกล บินตรงโดยสายการบินไทย
  4. อาหารทุกมื้อมีคุณภาพสูงกว่ารายการทัวร์ทั่วไปในท้องตลาด
  5. รวมเมืองน่ารัก และส่วนใหญ่เป็นเมืองมรดกโลกไว้ในรายการ
  6. เมนูพิเศษ “ขาหมูเยอรมันเสริฟพร้อมเบียร์เยอรมัน”
  7. เมนูพิเศษ “ฟองดูว์คอมโบ (ชีสฟองดูว์, บัวร์กินยองฟองดูว์, ช๊อกโกแลตฟองดูว์ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง”
  8. มีพนักงานยกกระเป๋าให้ทุกท่าน ณ โรงแรมที่พัก
  9. รวมค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
20 ก.ย. 6229 ก.ย. 6295,900฿download pdf
18 ต.ค. 6227 ต.ค. 6295,900฿download pdf
29 พ.ย. 628 ธ.ค. 6292,900฿download pdf
27 ธ.ค. 625 ม.ค. 6395,900฿download pdf