nuremburg M
prague M2
cesky M
shutterstock_108075158
shutterstock_750004150
shutterstock_314554058
nuremburg M
prague M2
cesky M
shutterstock_108075158
shutterstock_750004150
shutterstock_314554058

WTG0209P ยุโรปตะวันออก”เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย” 09 วัน TG โปรโมชั่น

มิวนิคนูเรมเบิร์ก  – เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์เดรสเดน – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก พอสดัม-คาร์โลวี วารี  – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า ปราสาทปร๊ากเชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก –  เชสกี้ บูเดอโจวิช-ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง – บราติสลาวา  หอคอยบราติสลาวา – Outlet Parndorf – เวียนนา – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – พระราชวังเชินบรุนน์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
19 ม.ค. 6327 ม.ค. 6346,900฿download pdf
2 ก.พ. 6310 ก.พ. 6346,900฿download pdf
16 มี.ค. 6324 มี.ค. 6346,900฿download pdf
31 พ.ค. 638 มิ.ย. 6349,900฿download pdf