shutterstock_698032993
shutterstock_280828427
shutterstock_635038928
shutterstock_699405349
shutterstock_401679604
shutterstock_1086712901
shutterstock_698032993
shutterstock_280828427
shutterstock_635038928
shutterstock_699405349
shutterstock_401679604
shutterstock_1086712901

WTK2008T แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน TK พ.ย. 2562 – มี.ค.2563

ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ – ชมเมืองบาทูมิ – แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมถ้ำโพรมีธิอุส-ชมโบสถ์เกลาติ มรดกโลกชมถ้ำวาดเซีย – ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน – ชมวิหารแห่งเมืองมัคเคตา  ชมย่านเมืองเก่าบิทิลิซี  – หอนาฬิกา-ซิงนากี – โบสถ์นินา – ชอปปิ้งของฝาก – สัมผัสวิถีชีวิตแบบจอร์เจียน – ชมโชว์พื้นเมือง – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เก่า – ถนนคนเดิน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
3 มี.ค. 6310 มี.ค. 6345,900฿download pdf
12 มี.ค. 6319 มี.ค. 6345,900฿download pdf
24 มี.ค. 6331 มี.ค. 6345,900฿download pdf