shutterstock_698032993
shutterstock_280828427
shutterstock_635038928
shutterstock_699405349
shutterstock_401679604
shutterstock_1086712901
shutterstock_698032993
shutterstock_280828427
shutterstock_635038928
shutterstock_699405349
shutterstock_401679604
shutterstock_1086712901

WTK2008T แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน TK พ.ย. 2562 – มี.ค.2563

ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ – ชมเมืองบาทูมิ – แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมถ้ำโพรมีธิอุส

 ชมโบสถ์เกลาติ มรดกโลกชมถ้ำวาดเซีย – ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน – ชมวิหารแห่งเมืองมัคเคตา  ชมย่านเมืองเก่าบิทิลิซี  – หอนาฬิกา-ซิงนากี – โบสถ์นินา – ชอปปิ้งของฝาก – สัมผัสวิถีชีวิตแบบจอร์เจียน – ชมโชว์พื้นเมือง – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เก่า – ถนนคนเดิน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
21 พ.ย. 6228 พ.ย. 6245,900฿download pdf
2 ธ.ค. 629 ธ.ค. 6245,900฿download pdf
5 ธ.ค. 6212 ธ.ค. 6245,900฿download pdf
28 ธ.ค. 624 ม.ค. 6352,900฿download pdf
16 ม.ค. 6323 ม.ค. 6345,900฿download pdf
25 ม.ค. 631 ก.พ. 6345,900฿download pdf
9 ก.พ. 6316 ก.พ. 6345,900฿download pdf
20 ก.พ. 6327 ก.พ. 6345,900฿download pdf
3 มี.ค. 6310 มี.ค. 6345,900฿download pdf
12 มี.ค. 6319 มี.ค. 6345,900฿download pdf
18 มี.ค. 6325 มี.ค. 6345,900฿download pdf
24 มี.ค. 6331 มี.ค. 6345,900฿download pdf