shutterstock_698032993
shutterstock_280828427
shutterstock_635038928
shutterstock_699405349
shutterstock_401679604
shutterstock_1086712901
shutterstock_698032993
shutterstock_280828427
shutterstock_635038928
shutterstock_699405349
shutterstock_401679604
shutterstock_1086712901

WTK2008T แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน TK พ.ย. – มี.ค.2564

ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ – ชมเมืองบาทูมิ – แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมถ้ำโพรมีธิอุส-ชมโบสถ์เกลาติ มรดกโลกชมถ้ำวาดเซีย – ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน – ชมวิหารแห่งเมืองมัคเคตา  ชมย่านเมืองเก่าบิทิลิซี  – หอนาฬิกา-ซิงนากี – โบสถ์นินา – ชอปปิ้งของฝาก – สัมผัสวิถีชีวิตแบบจอร์เจียน – ชมโชว์พื้นเมือง – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เก่า – ถนนคนเดิน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
22 ม.ค. 6429 ม.ค. 6456,900฿download pdf
10 ก.พ. 6417 ก.พ. 6456,900฿download pdf
18 ก.พ. 6425 ก.พ. 6451,900฿download pdf
5 มี.ค. 6412 มี.ค. 6451,900฿download pdf
11 มี.ค. 6418 มี.ค. 6451,900฿download pdf
19 มี.ค. 6426 มี.ค. 6451,900฿download pdf