ทัวร์โรมาเนียบัลแกเรีย ทัวร์บัลแกเรีย เทศกลากุหลาบ
ทัวร์โรมาเนียบัลแกเรีย ทัวร์บัลแกเรีย เทศกลากุหลาบ
ทัวร์โรมาเนียบัลแกเรีย ทัวร์บัลแกเรีย เทศกลากุหลาบ
ทัวร์โรมาเนียบัลแกเรีย ทัวร์บัลแกเรีย เทศกลากุหลาบ
เมืองเวลีโค ทาร์โนโว
ทัวร์โรมาเนียบัลแกเรีย ทัวร์บัลแกเรีย เทศกลากุหลาบ
ทัวร์โรมาเนียบัลแกเรีย ทัวร์บัลแกเรีย เทศกลากุหลาบ
ทัวร์โรมาเนียบัลแกเรีย ทัวร์บัลแกเรีย เทศกลากุหลาบ
ทัวร์โรมาเนียบัลแกเรีย ทัวร์บัลแกเรีย เทศกลากุหลาบ
เมืองเวลีโค ทาร์โนโว

WQR0708S ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน QR ราคาพิเศษ

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย สองประเทศ แห่ง คาบสมุทรบอลข่าน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน วัน เวิลด์ ทัวร์ นำท่านชม สองประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ชมความสวยงามของศิลปะของโบสถ์ และ อารามเก่าแก่ที่สวยงาม ชมสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา พิเศษสุดนำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทอิฐผสวมไม้ แห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมปราสาทบราน หรือ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่ามีประวัติศาสตร์ที่ น่ากลัวที่สุดที่สุดในโรมาเนีย ชมอาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ทัวร์โรมาเนียบัลแกเรีย 

****พร้อมทั้งสามารถ ผ่อนชำระ 4 เดือน 0% ได้ตามธนาคารที่ร่วมรายการ****

เงื่อนไข การผ่อนชำระกรุณาติดต่อสอบถาม พนักงานขาย 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
22 ก.ย. 6229 ก.ย. 6249,900฿download pdf
24 ก.ย. 621 ต.ค. 6249,900฿download pdf
1 ต.ค. 628 ต.ค. 6249,900฿download pdf
8 ต.ค. 6215 ต.ค. 6252,900฿download pdf
18 ต.ค. 6225 ต.ค. 6252,900฿download pdf
22 ต.ค. 6229 ต.ค. 6252,900฿download pdf
30 ต.ค. 626 พ.ย. 6249,900฿download pdf
5 พ.ย. 6212 พ.ย. 6249,900฿download pdf
12 พ.ย. 6219 พ.ย. 6249,900฿download pdf
19 พ.ย. 6226 พ.ย. 6249,900฿download pdf
26 พ.ย. 623 ธ.ค. 6249,900฿download pdf
3 ธ.ค. 6210 ธ.ค. 6252,900฿download pdf
5 ธ.ค. 6212 ธ.ค. 6252,900฿download pdf
10 ธ.ค. 6217 ธ.ค. 6252,900฿download pdf
27 ธ.ค. 623 ม.ค. 6359,900฿download pdf
28 ธ.ค. 624 ม.ค. 6359,900฿download pdf
14 ม.ค. 6321 ม.ค. 6349,900฿download pdf
21 ม.ค. 6328 ม.ค. 6349,900฿download pdf
28 ม.ค. 634 ก.พ. 6349,900฿download pdf
4 ก.พ. 6311 ก.พ. 6349,900฿download pdf
11 ก.พ. 6318 ก.พ. 6349,900฿download pdf
18 ก.พ. 6325 ก.พ. 6349,900฿download pdf
25 ก.พ. 633 มี.ค. 6349,900฿download pdf
3 มี.ค. 6310 มี.ค. 6349,900฿download pdf
10 มี.ค. 6317 มี.ค. 6349,900฿download pdf
17 มี.ค. 6324 มี.ค. 6349,900฿download pdf
24 มี.ค. 6331 มี.ค. 6349,900฿download pdf