1
2
3
4
5
shutterstock_1083936509
rutsche_256838
1
2
3
4
5
shutterstock_1083936509
rutsche_256838

WTG1409M แกรนด์ออสเตรีย-บาวาเรีย 9 วัน (TG)

บรีเกนซ์ – นั่งกระเช้าสู่เขา Pfänder – ทะเลสาบคอนสแตนซ์ – นั่งรถไฟสายอัลร์เบิร์ก

นั่งกระเช้าชมวิว – ยอดเขาสตูไบกลาเซีย – อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ

 ซอลซ์เบิร์ก – เหมืองเกลือ – กราซ(มรดกโลก) นั่งรถไฟสายเซมเมอร์ริง – กล็อคนิค – เวียนนา 

ดินเนอร์ ณ หมู่บ้านกรินซิ่ง – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – วิหารเมลล์ – ล่องเรือชมวาเคาท์ วาเลย์ 

*** พักโรงแรมเฮอริเทจ ริมทะเลสาบเมืองฮัลลสตัทท์ 100% ***

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
18 ต.ค. 6126 ต.ค. 6185,900฿download pdf