shutterstock_131634443
shutterstock_755298835
shutterstock_1092670565
shutterstock_1067402882
shutterstock_649144639
shutterstock_773945278
shutterstock_131634443
shutterstock_755298835
shutterstock_1092670565
shutterstock_1067402882
shutterstock_649144639
shutterstock_773945278

OWVN12 ดาลัด – มุ่ยเน่ 3 วัน 2 คืน VZ

ROMANCE VIETNAM
สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด
ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่
ฟรี !! ชิมไวน์ขึ้นชื่อเมืองดาลัด

พักหรูระดับ 5 ดาว !!  ณ เมืองดาลัด