Lucerne M10

WEY0109T อิตาลี-สวิส(ทิตลิส)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน EY [FCO-CDG] 12-20 APR 2020

โรม–นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปิซ่า

หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค

ล่องเรือกอนโดล่า – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – แองเกลเบิร์ก – ภูเขาหิมะทิตลิส  – SkyWalk

ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ – ภัตตาคารวพานอราม่า – ดีจอง – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์

ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
12 เม.ย. 6320 เม.ย. 6373,900฿download pdf