1
2
3
4
shutterstock_698032993-500x500
1
2
3
4
shutterstock_698032993-500x500

WTK2008T GRAND GEORGIA 8DTK [TBS-TBS] SEP – OCT 2020

ชมปราสาทราบาติ – พักเมืองบอร์โจมิ – แวะถ่ายรูปโบสถ์เกลาติ – ชมเมืองบาทูมิ – ถ่ายรูป อาลี นิโน่ – ล่องเรือทะเลดำ

ชมถ้ำโพรมีธีอุส – ชมเมืองคูไทซี – ชมเมืองกอรี – ชมพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – ชมถ้ำอัพลิซิเคห์ – เดินทางสู่กูดาอูริ

ชมโบสถ์ตรินิตี้ ยอดเขาคาซเบกิ – ชมอนุเสาวรีย์มิตรภาพ – ชมป้อมนาริคาร่า – ชมเมืองทิบิลิซี่ – ซื้อของฝาก