glacier-express
original_Kapellbrücke_Bridge_over_Lake_Lucerne__Switzerland_small
11416331_483286538501287_8270399139914353796_o
Zermatt-2-960x540
glacier-express
original_Kapellbrücke_Bridge_over_Lake_Lucerne__Switzerland_small
11416331_483286538501287_8270399139914353796_o
Zermatt-2-960x540

WQR1109Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน QR พักบนเซอร์แมท 100%

#แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน จัดเต็มเที่ยวครบนั่งรถไฟ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ราดาดีที่สุดในประเทศ 

จุดเด่นของรายการทัวร์สวิส

พักโรงแรมในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ

นั่งรถไฟฟันเฟืองพิชิต “ยอดเขาจุงเฟราซึ่งมีสถานีรถไฟที่สูงที่สุดของทวีปยุโรป” และเป็น #มรดกโลก #UNESCO

นั่งรถไฟฟันเฟืองไต่เขาสู่ “ยอดเขา #กรอนเนอแกรต” จุดชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เป็นที่จุดที่สวยที่สุดในเมืองเซอร์แมท

นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส และ กลาเซียร์ไลน์ เส้นทางมรดกโลก 

นำคณะล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซุก 

ชมเมืองลูเซิร์น เมืองมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ 

**อาหารครบทุกมื้อ**

#ทัวร์สวิส #สวิสเซอร์แลนด์ #ลูเซิร์น #เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส #กลาเซียร์เอ็กซ์เพลส #แกรนด์สวิส  

 

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
27 เม.ย. 625 พ.ค. 6279,900฿download pdf
30 เม.ย. 628 พ.ค. 6279,900฿download pdf
17 พ.ค. 6225 พ.ค. 6279,900฿download pdf
15 มิ.ย. 6223 มิ.ย. 6279,900฿download pdf
12 ก.ค. 6220 ก.ค. 6279,900฿download pdf
7 ส.ค. 6215 ส.ค. 6279,900฿download pdf