shutterstock_561745330
กระเช้านองปิง
shutterstock_561745330
กระเช้านองปิง

OWHK01 ไหว้พระเสริมดวงชะตา ณ เกาะฮ่องกง 3 วัน TG

โปรแกรมดีๆ เที่ยวฮ่องกง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน

สักการะองค์พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา 

ไหว้พระขอพรแก้ปีชงที่วัดกังหัน

ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET

พิเศษ ผ่อน 0% นาน 4 เดือน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
25 ก.ย. 6327 ก.ย. 6317,888฿download pdf
2 ต.ค. 634 ต.ค. 6318,888฿download pdf
9 ต.ค. 6311 ต.ค. 6318,888฿download pdf
11 ต.ค. 6313 ต.ค. 6318,888฿download pdf
16 ต.ค. 6318 ต.ค. 6318,888฿download pdf
23 ต.ค. 6325 ต.ค. 6319,888฿download pdf
30 ต.ค. 631 พ.ย. 6318,888฿download pdf
6 พ.ย. 638 พ.ย. 6317,888฿download pdf
13 พ.ย. 6315 พ.ย. 6317,888฿download pdf
20 พ.ย. 6322 พ.ย. 6317,888฿download pdf
27 พ.ย. 6329 พ.ย. 6317,888฿download pdf
5 ธ.ค. 637 ธ.ค. 6318,888฿download pdf
11 ธ.ค. 6313 ธ.ค. 6317,888฿download pdf
18 ธ.ค. 6320 ธ.ค. 6317,888฿download pdf
25 ธ.ค. 6327 ธ.ค. 6319,888฿download pdf
30 ธ.ค. 631 ม.ค. 6422,888฿download pdf
31 ธ.ค. 632 ม.ค. 6419,888฿download pdf
1 ม.ค. 643 ม.ค. 6419,888฿download pdf
8 ม.ค. 6410 ม.ค. 6417,888฿download pdf
15 ม.ค. 6417 ม.ค. 6417,888฿download pdf
22 ม.ค. 6424 ม.ค. 6417,888฿download pdf
29 ม.ค. 6431 ม.ค. 6417,888฿download pdf
5 ก.พ. 647 ก.พ. 6417,888฿download pdf
26 ก.พ. 6428 ก.พ. 6418,888฿download pdf
5 มี.ค. 647 มี.ค. 6417,888฿download pdf
12 มี.ค. 6414 มี.ค. 6417,888฿download pdf
19 มี.ค. 6421 มี.ค. 6417,888฿download pdf
26 มี.ค. 6428 มี.ค. 6417,888฿download pdf
2 เม.ย. 644 เม.ย. 6418,888฿download pdf
9 เม.ย. 6411 เม.ย. 6418,888฿download pdf
11 เม.ย. 6413 เม.ย. 6422,888฿download pdf
12 เม.ย. 6414 เม.ย. 6422,888฿download pdf
13 เม.ย. 6415 เม.ย. 6422,888฿download pdf
14 เม.ย. 6416 เม.ย. 6422,888฿download pdf
16 เม.ย. 6418 เม.ย. 6418,888฿download pdf
23 เม.ย. 6425 เม.ย. 6418,888฿download pdf
30 เม.ย. 642 พ.ค. 6418,888฿download pdf