shutterstock_255604045
shutterstock_587856776
Ama Temple
Che Kong Temple
Kun iam Statue Macau
Kun im temple 2
Ngong Ping 2
Ngong Ping 3
Ngong Ping
Peak Tram 2
St paul
Symphony of Lights
The Venetian Macau 2
The Venetian Macau 3
The Venetian Macau
Tsim Sha Tsui
shutterstock_255604045
shutterstock_587856776
Ama Temple
Che Kong Temple
Kun iam Statue Macau
Kun im temple 2
Ngong Ping 2
Ngong Ping 3
Ngong Ping
Peak Tram 2
St paul
Symphony of Lights
The Venetian Macau 2
The Venetian Macau 3
The Venetian Macau
Tsim Sha Tsui

OWHK05 ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน CX

      HILIGHTS TOUR

  • สักการะขอพร “ พระใหญ่ลันเตา” พร้อม นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ” ช้อปปิ้ง CITY GATE
  • นั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิวสูงสุดภูเขาวิคตอเรีย  ไม่เหมือนทัวร์อื่นขึ้นแค่กลางภูเขา
  • พิเศษ!!  ไหว้พระขอพร เสริมความเฮง ณ วัดกังหัน พร้อมหมุนกังหันนำโชคอันศักดิ์สิทธิ์
  • ขอพร “ เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ”  ณ หาดรีพลัสเบย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
  • นำคณะเที่ยวชมความสวยงามอันทรงคุณค่าของ “เกาะมาเก๊า” เจ้าของฉายา “ ยุโรปใจกลางเอเชีย ”
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ ร้านปลอดภาษี ย่านถนนนาธาน และจิมซาจุ่ย