South Africa
the palace
Cape of Good Hope
Hout bay
Lesedi Cultural Village
West Coast Farm
เคปทาวน์
South Africa
the palace
Cape of Good Hope
Hout bay
Lesedi Cultural Village
West Coast Farm
เคปทาวน์

WKQ2108J แอฟริกาใต้ 8 วัน KQ [JNB-CPT] พ.ค.-ธ.ค. 2019

โจฮันเนสเบิร์ก – ช้อปปิ้ง SANDTON – อุทยานสวนสิงโต

ส่องสัตว์ซาฟารี –  ซัน ซิตี้ – หมู่บ้านเรเซดี – พริทอเรีย

พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ – เคปทาวน์ – เทเบิ้ล เมาเท่น – ท่าเรือฮูทเบย์ – แหลมกู๊ดโฮป

ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ไวน์เทสติ้ง กรูทคอนสแตนเทีย – ย่านวิคตอเรีย อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์