1
3
4
5
6
7
1
3
4
5
6
7

WTG1007A รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน TG

เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์

เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์

สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ

สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
31 ธ.ค. 616 ม.ค. 6273,900฿download pdf
19 ม.ค. 6225 ม.ค. 6268,900฿download pdf
7 ก.พ. 6213 ก.พ. 6268,900฿download pdf
9 มี.ค. 6215 มี.ค. 6268,900฿download pdf
17 มี.ค. 6223 มี.ค. 6268,900฿download pdf