1
3
4
5
6
7
1
3
4
5
6
7

WTG1007A รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน TG

เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์

เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์

สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ

สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
29 ม.ค. 634 ก.พ. 6368,900฿download pdf
5 ก.พ. 6311 ก.พ. 6368,900฿download pdf
12 ก.พ. 6318 ก.พ. 6368,900฿download pdf
19 ก.พ. 6325 ก.พ. 6368,900฿download pdf
6 มี.ค. 6312 มี.ค. 6368,900฿download pdf
13 มี.ค. 6319 มี.ค. 6368,900฿download pdf
20 มี.ค. 6326 มี.ค. 6368,900฿download pdf