542-2-sunmoonlake-4
5882
542-2-sunmoonlake-4
5882

TW004 TAIWAN 6 DAY TG-ไทเป-เกาสง เที่ยว 3 อุทยานฯ ทาโรโกะ อาลีซัน เหย่หลิว

ชมทะเลสาบดอกบัว
ชม วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซานตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้
นั่งรถไฟโบราณ
เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้างทาง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ตึกไทเป 101  ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชม อุทยานแห่งชาติผาหินทาโรโกะ
ชม ทะเลสาบเจ็ดดาว อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งสินค้าที่ GLORIA OUTLET

โปรแกรม

TAIWAN 6 DAY TG-ไทเป-เกาสง เที่ยว 3 อุทยานฯ ทาโรโกะ อาล

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
24 พ.ย. 6229 พ.ย. 6237,900฿download pdf
1 ธ.ค. 626 ธ.ค. 6238,900฿download pdf
22 ธ.ค. 6227 ธ.ค. 6238,900฿download pdf
28 ธ.ค. 622 ม.ค. 6339,900฿download pdf
29 ธ.ค. 623 ม.ค. 6339,900฿download pdf
12 ม.ค. 6317 ม.ค. 6338,900฿download pdf
26 ม.ค. 6331 ม.ค. 6338,900฿download pdf
9 ก.พ. 6314 ก.พ. 6338,900฿download pdf
23 ก.พ. 6328 ก.พ. 6338,900฿download pdf
8 มี.ค. 6313 มี.ค. 6338,900฿download pdf
22 มี.ค. 6327 มี.ค. 6338,900฿download pdf
10 เม.ย. 6315 เม.ย. 6339,900฿download pdf
11 เม.ย. 6316 เม.ย. 6339,900฿download pdf