20451883_1705360589498064_7742716149708301837_o
czech republic prague, charles bridge at dawn
Budapest
shutterstock_310594166
20451883_1705360589498064_7742716149708301837_o
czech republic prague, charles bridge at dawn
Budapest
shutterstock_310594166

WQR0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน QR

เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
17 ต.ค. 6225 ต.ค. 6249,900฿download pdf