20451883_1705360589498064_7742716149708301837_o
czech republic prague, charles bridge at dawn
Budapest
shutterstock_310594166
20451883_1705360589498064_7742716149708301837_o
czech republic prague, charles bridge at dawn
Budapest
shutterstock_310594166

WQR0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน QR [MUC-VIE] OCT-MAR 2020 (ไม่รวมวีซ่า)

เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
17 ต.ค. 6225 ต.ค. 6249,900฿download pdf
19 ต.ค. 6227 ต.ค. 6249,900฿download pdf
22 ต.ค. 6230 ต.ค. 6245,900฿download pdf
22 พ.ย. 6230 พ.ย. 6249,900฿download pdf
17 ม.ค. 6325 ม.ค. 6349,900฿download pdf
21 ม.ค. 6329 ม.ค. 6349,900฿download pdf
24 ม.ค. 631 ก.พ. 6349,900฿download pdf
28 ม.ค. 635 ก.พ. 6349,900฿download pdf
31 ม.ค. 638 ก.พ. 6349,900฿download pdf
4 ก.พ. 6312 ก.พ. 6349,900฿download pdf
11 ก.พ. 6319 ก.พ. 6349,900฿download pdf
14 ก.พ. 6322 ก.พ. 6349,900฿download pdf
18 ก.พ. 6326 ก.พ. 6349,900฿download pdf
21 ก.พ. 6329 ก.พ. 6349,900฿download pdf
25 ก.พ. 634 มี.ค. 6349,900฿download pdf
3 มี.ค. 6311 มี.ค. 6349,900฿download pdf
6 มี.ค. 6314 มี.ค. 6349,900฿download pdf
10 มี.ค. 6318 มี.ค. 6349,900฿download pdf
13 มี.ค. 6321 มี.ค. 6349,900฿download pdf
17 มี.ค. 6325 มี.ค. 6349,900฿download pdf
20 มี.ค. 6328 มี.ค. 6349,900฿download pdf
24 มี.ค. 631 เม.ย. 6349,900฿download pdf
27 มี.ค. 634 เม.ย. 6349,900฿download pdf