อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส
อิตาลีสวิสฝรั่งเศส

WTG0109J ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส (ขึ้นเขาจุงเฟรา) TGV 9 วัน การบินไทย

เส้นทางโรแมนติก ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส สามประเทศที่สวยงาม แห่งทวีปยุโรป ชมกรุงโรม ชมนครรัฐวาติกัน ที่ตั้งมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ เก็บภาพสนามโคลอสเซียม เดินชมเขตเมืองเก่า โยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี่ ชมมหาวิหารแพนธีออน ชมบรรยากาศย่านบันไดเสปน เก็บภาพสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ หอเอนเมืองปิซ่า ล่องเรือสู่เมสเตร้-เกาะเวนิส เดินชมสะพานถอนลมหายใจ จิบกาแฟชมความงามของบจัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค ท่านสามารถล่องเรือกอนโดล่าชมความงามของเวนิส เที่ยวชมกรุงมิลาน เก็บภาพดูโอโม่ที่ยิ่งใหญ่ พักในเมืองอินเทอร์ลาเค่นที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอลป์ เดินเที่ยวชมเมืองกรินเดลวาลด์ นำท่านนั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา สู่สถานีไคลน์ไชเด็ค และสถานีจุงเฟรา Top of Europe เดินทางสู่เมืองดีจอง ตะลุยมหานครปารีส เมืองแห่งแฟชั่น เข้าชมภายในพระราชวังแวร์ซายย์ ขึ้นชมวิวมหานครปารีสจากด้านบนหอไอเฟล ชมวิหารซาเคร่เกรอ นำท่านช้อปปิ้งแบรนด์เนม ณ ห้างลาฟาแยต และร้านค้าปลอดภาษี อิตาลีสวิสฝรั่งเศส ทานอาหารรสเลิศของแต่ล่ะประเทศ ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
27 มิ.ย. 625 ก.ค. 6272,900฿download pdf
10 ส.ค. 6218 ส.ค. 6279,900฿download pdf
7 ก.ย. 6215 ก.ย. 6275,900฿download pdf
12 ก.ย. 6220 ก.ย. 6272,900฿download pdf
14 ก.ย. 6222 ก.ย. 6272,900฿download pdf
21 ก.ย. 6229 ก.ย. 6272,900฿download pdf
26 ก.ย. 624 ต.ค. 6272,900฿download pdf
3 ต.ค. 6211 ต.ค. 6272,900฿download pdf
10 ต.ค. 6218 ต.ค. 6275,900฿download pdf
17 ต.ค. 6225 ต.ค. 6275,900฿download pdf
24 ต.ค. 621 พ.ย. 6272,900฿download pdf
31 ต.ค. 628 พ.ย. 6269,900฿download pdf
2 พ.ย. 6210 พ.ย. 6269,900฿download pdf
7 พ.ย. 6215 พ.ย. 6269,900฿download pdf
9 พ.ย. 6217 พ.ย. 6269,900฿download pdf
14 พ.ย. 6222 พ.ย. 6269,900฿download pdf
16 พ.ย. 6224 พ.ย. 6269,900฿download pdf
21 พ.ย. 6229 พ.ย. 6269,900฿download pdf
23 พ.ย. 621 ธ.ค. 6269,900฿download pdf
28 พ.ย. 626 ธ.ค. 6269,900฿download pdf
1 ธ.ค. 629 ธ.ค. 6272,900฿download pdf
2 ธ.ค. 6210 ธ.ค. 6272,900฿download pdf
3 ธ.ค. 6211 ธ.ค. 6272,900฿download pdf
4 ธ.ค. 6212 ธ.ค. 6272,900฿download pdf
5 ธ.ค. 6213 ธ.ค. 6272,900฿download pdf
6 ธ.ค. 6214 ธ.ค. 6272,900฿download pdf