shutterstock_1011638257
shutterstock_147643964
shutterstock_1095872924
shutterstock_426354136
shutterstock_1011638257
shutterstock_147643964
shutterstock_1095872924
shutterstock_426354136

WTG0109J อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน TG

เส้นทางโรแมนติก อิตาลีสวิสฝรั่งเศส สามประเทศที่สวยงาม แห่งทวีปยุโรป ชมกรุงโรม ชมนครรัฐวาติกัน ที่ตั้งมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ เก็บภาพสนามโคลอสเซียม เดินชมเขตเมืองเก่า โยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี่ ชมมหาวิหารแพนธีออน ชมบรรยากาศย่านบันไดเสปน เก็บภาพสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ หอเอนเมืองปิซ่า ล่องเรือสู่เมสเตร้-เกาะเวนิส เดินชมสะพานถอนลมหายใจ จิบกาแฟชมความงามของบจัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค ท่านสามารถล่องเรือกอนโดล่าชมความงามของเวนิส เที่ยวชมกรุงมิลาน เก็บภาพดูโอโม่ที่ยิ่งใหญ่ พักในเมืองอินเทอร์ลาเค่นที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอลป์ เดินเที่ยวชมเมืองกรินเดลวาลด์ นำท่านนั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา สู่สถานีไคลน์ไชเด็ค และสถานีจุงเฟรา Top of Europe เดินทางสู่เมืองดีจอง ตะลุยมหานครปารีส เมืองแห่งแฟชั่น เข้าชมภายในพระราชวังแวร์ซายย์ ขึ้นชมวิวมหานครปารีสจากด้านบนหอไอเฟล ชมวิหารซาเคร่เกรอ นำท่านช้อปปิ้งแบรนด์เนม ณ ห้างลาฟาแยต และร้านค้าปลอดภาษี อิตาลีสวิสฝรั่งเศส ทานอาหารรสเลิศของแต่ล่ะประเทศ

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
31 ม.ค. 628 ก.พ. 6269,900฿download pdf
5 ก.พ. 6213 ก.พ. 6269,900฿download pdf
7 ก.พ. 6215 ก.พ. 6269,900฿download pdf
10 ก.พ. 6218 ก.พ. 6269,900฿download pdf
12 ก.พ. 6219 ก.พ. 6269,900฿download pdf
14 ก.พ. 6222 ก.พ. 6269,900฿download pdf
19 ก.พ. 6227 ก.พ. 6269,900฿download pdf
5 มี.ค. 6213 มี.ค. 6269,900฿download pdf
12 มี.ค. 6220 มี.ค. 6269,900฿download pdf
19 มี.ค. 6227 มี.ค. 6269,900฿download pdf
26 มี.ค. 623 เม.ย. 6269,900฿download pdf
16 เม.ย. 6224 เม.ย. 6273,900฿download pdf
27 เม.ย. 625 พ.ค. 6279,900฿download pdf
2 พ.ค. 6210 พ.ค. 6272,900฿download pdf
9 พ.ค. 6217 พ.ค. 6272,900฿download pdf
16 พ.ค. 6224 พ.ค. 6272,900฿download pdf
23 พ.ค. 6231 พ.ค. 6272,900฿download pdf
6 มิ.ย. 6214 มิ.ย. 6272,900฿download pdf
13 มิ.ย. 6221 มิ.ย. 6272,900฿download pdf
20 มิ.ย. 6228 มิ.ย. 6272,900฿download pdf
27 มิ.ย. 625 ก.ค. 6272,900฿download pdf