เกี่ยวกับเรา

ww

บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด  ชื่อภาษาอังกฤษว่า ONE WORLD TOUR AND TRAVEL CO., LTD. ได้เปิดดำเนินธุรกิจจัดนำเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยจดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/ 5298 จดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2550 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105550080418  ตั้งอยู่เลขที่ 34/2-3 ถ.บรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-4486338 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) โทรสาร 02-4486014, 02-8876491

ปัจจุบันเป็นสมาชิกในองค์กรการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
1.สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว Office of Tourism Development(OTD)
2.สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว The Association of Thai Travel Agents(ATTA)
3.สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว Thai Travel Agents Association(TTAA)

บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจ นำเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ แบบครบวงจร อาทิ
– บริการจัดนำเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ ,วันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์
– บริการจัดนำเที่ยวหมู่คณะ ดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษา ทั้งหน่วยงานของราชการ และเอกชน
– บริการรับจองห้องพักทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
– บริการรับจองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
– บริการสำรองตั๋วรถทัวร์เส้นทาง กระบี่, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, พังงา (รถทัวร์ของบริษัท)
– บริการรถเช่า รถตู้ ,รถโค้ช VIP รุ่นใหม่
– บริการจองรถไฟ, เรือสำราญ, รถเช่าทวีปยุโรป, อเมริกา, ออสเตรเลีย, และญี่ปุ่น, เอเชีย ฯลฯ

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมจัดโครงการท่องเที่ยว ณ ปัจจุบัน กับ บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารซิตี้แบงค์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ลูกค้า VIP ของบัตรกสิกรเมอร์ซิเดซคาร์ด Mercedes Card
– สมาคมโรตารี่แห่งประเทศไทย ( จ.นครปฐม) และ หอการค้า จ.นครปฐม