One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์อิตาลี
พบ
104 พีเรียด จาก 19 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

OWTT240022
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม
-เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอนเตคาตินี่
-ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ
-จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น

-เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 11 ธ.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
6 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
7 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
8 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
4 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 79,900 บาท

ทัวร์อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (TK)

ทัวร์โค้ด

OWTT240034
-ชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง
-ลงเรือเข้าสู่ “ เกาะเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี
-ชมความสวยงามของหมู่บ้านฮัลล์ชตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
-เที่ยว “เมืองอินซ์บรูกซ์” ชมสัญลักษณ์ของเมือง “หลังคาทองคำ” (Golden Roof)
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทดีสนีย์แลนด์
-ชม “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
-ชม “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด -นำท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” -ชม “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยขุนเขา และบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ -ชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง -พร้อมช้อปปิ้งแบรนด์เนมระดับไฮท์เอน ที่เมืองซูริค
-ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ -ปลาเทราส์อบสไตล์ยุโรป เสิร์ฟทั้งตัว(ต่อท่าน) -อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย
เดินทางช่วง
22 ก.ย. - 29 ก.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 79,900 บาท

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT240118
-ลงเรือเข้าสู่ "เมืองเวนิส" หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประทศอิดาลี
-ชมหมู่บ้านอัลล์ชตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
-ชม"กรุงวาดุส" เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์
-ชม"เมืองดูเซิร์น" LuCern เมืองที่นักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด
-ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง
-พิชิต"ยอดเขาจุงเฟรา" ที่ได้ชื่อว่า "สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใหยุโรป"

-ชม"มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม" -ชมเมืองซอลส์เบิร์ก (Salzburg) -ชมหลังคาทองคำ Golden Roof -เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ -ชม"เมืองอินเทอร์ลาเก้น" -ช้อปปิ้ง “กรุงซูริค” (Zurich)
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 (8 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
12 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
22 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 83,900 บาท

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT240122
-เข้าชม "มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์"
-ถ่ายภาพคู่กับ "สนามกีฬาโคลอสเซียม"
-ชม ความมหัศจรรย์ของ "หอเอนแห่งเมืองปีซ่า"
-ลงเรือเข้าสู่ "เมืองเวนิส"
-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ชม "เมืองอินเทอร์ลาเก้น" -เข้าชม "พระราชวังแวร์ซายย์" -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 (8 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
12 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
22 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 83,900 บาท

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230200
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า
-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส
-สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
-อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
เดินทางช่วง
24 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 85,900 บาท

ทัวร์อิตาลีเหนือ - โดโลไมต์ 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT240021
-มิลาน - หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์ - จุดชมวิวโบสถ์ซานตา แมคดาลินา
-โบลซาโน - โอร์ทิเซย - นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ -

-นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวซีคาด้า (มรดกโลก) - หุบเขาโดโลไมต์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ -คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ - ทะเลสาบมิซูริน่า - เที่ยวเกาะเวนิส - เวโรน่า - ชมเมืองเก่า - มิลาน -ช้อปปิ้ง SERRAVALLE DESIGNER OUTLET
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 26 ต.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
5 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 106,900 บาท

ทัวร์แกรนด์อิตาลี - เกาะคาปรี 9 วัน 7 คืน (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT240024
-ชมเมืองมิลานเมืองแฟชั่นที่ยิ่งใหญที่สุดของยุโรป
-ชมเมืองเวโรน่า ตามตำนานรัก “โรมิโอ&จูเลียด
-ล่องเรือชมเกาะเวนิส “มรดกโลก”
-เดินเที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ เก็บภาพรูปปั้นเดวิด
-เข้าชมหอเอนเมืองปิซ่า “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”
-นั่งรถไฟเส้นทางชิงเกว่ แตร์เร่ เที่ยวชมหมู่บ้าน “ริโอแมกจิโอเร & แวร์นาซซา”
-ล่องเรือเข้าชมถ้ำสีฟ้า(บลูก็อตโต)
-เที่ยวชมเกาะคาปรี “จัตุรัสอุมแบร์โต”
-เข้าชมเมืองโบราณปอมเปย์อี(เมืองใต้ลาวาภูเขาไฟ)
-เที่ยวชมเมืองเก่าโรม “เข้าชมภายในโบสถ์เซนต์ ปีเตอร์”
-มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เวโรน่า – บ้านจูเรียส – เกาะเวนิส -จัตุรัสซานมาโค – ฟลอเรนซ์ – ชมเมือง - ฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – The Mall Outlet -ฟูมิชิโน - ซอร์เรนโต้ – ชมเมือง – เนเปิ้ลส์ - เกาะคาปรี – ล่องเรือ บลูกร็อตโต้ – เนเปิ้ลส์ -ปอมเปอี – กรุงโรม – บันไดสเปu - โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ -โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน -ช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2
-อาหารพิเศษ สปาเก๊ตตี้หมึกดำ, ราวิโอรี่, พิซซ่า, สเต๊กเนื้อรสเลิศ
เดินทางช่วง
17 ก.ย. 67 - 6 เม.ย. 68 (12 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67
30 พ.ย. 67 - 8 ธ.ค. 67
25 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
28 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68
31 ม.ค. 68 - 8 ก.พ. 68
11 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68
14 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68
29 มี.ค. 68 - 6 เม.ย. 68
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 116,900 บาท

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9D 6N (QR) SEP - DEC 2024

ทัวร์โค้ด

OWTT240075
-เข้าชม "มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์"
-ถ่ายภาพคู่กับ "สนามกีพาโคลอสเซียม"
-ชม ความมหัศจรรย์ของ "หอเอนแห่งเมืองปีซ่า"
-ลงเรือเข้าสู่ "เมืองเวนิส"
-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ชม "เมืองอินเทอร์ลาเก้น"
-ขึ้นรถไฟด่วน TGV ความเร็วกว่า 300 ก.ม.ต่อชั่วโมง -เข้าชม "พิพิธภัณฑ์ลูฟร์" -เข้าชม "พระราชวังแวร์ซายย์" -ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด
-เมนูพิเศษ!!! พิซซ่า, สปาเก็ตตี้ และอาหารจานหลักแบบอิตาเลียนแท้ๆ พร้อมของหวาน -ฟองดู (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต เสริฟพร้อมไวน์แดง,สลัด,ข้าวสวย -เมนูพิเศษ! ไก่อบสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ครึ่งตัว -เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ เสริฟพร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 12 ธ.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
2 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
23 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
4 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 117,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 19 โปรแกรม