One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์อิตาลี
พบ
141 พีเรียด จาก 27 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230113
-มิลาน, ดูโอโม่, เมสเตร้ -เกาะเวนิส, สะพานถอนลมหายใจ, จัตุรัสซานมาโค
-วิหารเซ็นต์มาร์ค, ล่องเรือกอนโดล่า, เมสเตร้, ฮัลล์สตัทท์, ซอล์ซบูร์ก, สวนมิลาเบลล์
-อินน์สบรุกซ์, หลังคาทองคำ, เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, เคมเทน, ลิกเทนสไตน์
-กรุงวาดุส, ลูเซิร์น, สะพานไม้, อนุสาวรีย์สิงโต, เลาเทอร์บรุนเนน, น้ำตกชเตาบ์บาค -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี, V-Cableway, อินเทอร์ลาเก้น, น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม เมืองซูริค
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 25 มิ.ย. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
2 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
23 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
30 เม.ย. 67 - 7 พ.ค. 67
14 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
28 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
11 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
18 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 75,900 บาท

โปรแกรม ไฮไลท์อิตาลี 8 วัน เที่ยวเหนือจรดใต้ (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230148
-มิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - มหาวิหารแห่งมิลาน - เวโรน่า อดีตบ้านของจูเลียต
-เวนิส เมสเตร้ - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค
-ล่องเรือกอนโดล่า - ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร - ลุกก่า
-ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เซียน่า - จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป - ทิโวลี่ - ชมเมือง -เนเปิลส์ - ซอร์เรนโต้ - ปอมเปอี - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ -โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ -ช้อปปิ้ง La Reggia Designer Outlet
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 24 มิ.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
1 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
29 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67
20 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
28 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
17 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 75,900 บาท

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230200
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า
-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส
-สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
-อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
เดินทางช่วง
4 มี.ค. - 1 ก.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
4 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
11 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
18 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
22 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
29 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67
13 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
20 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
27 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
3 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
17 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
24 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 79,900 บาท

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

OWTT240022
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม
-เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอนเตคาตินี่
-ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ
-จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น

-เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 11 ธ.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
12 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
6 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
7 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
8 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
4 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 79,900 บาท

ทัวร์อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (TK)

ทัวร์โค้ด

OWTT240034
-ชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง
-ลงเรือเข้าสู่ “ เกาะเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี
-ชมความสวยงามของหมู่บ้านฮัลล์ชตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
-เที่ยว “เมืองอินซ์บรูกซ์” ชมสัญลักษณ์ของเมือง “หลังคาทองคำ” (Golden Roof)
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทดีสนีย์แลนด์
-ชม “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
-ชม “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด -นำท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” -ชม “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยขุนเขา และบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ -ชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง -พร้อมช้อปปิ้งแบรนด์เนมระดับไฮท์เอน ที่เมืองซูริค
-ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ -ปลาเทราส์อบสไตล์ยุโรป เสิร์ฟทั้งตัว(ต่อท่าน) -อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย
เดินทางช่วง
22 ก.ย. - 29 ก.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 79,900 บาท

ทัวร์อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9D 6N (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT240037
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม
-เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอลเตคาตินี่ เทอเม่
-ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ – เกาะเวนิส
-สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
-เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก -หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
เดินทางช่วง
25 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 79,900 บาท

โปรแกรม อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 9 วัน EY

ทัวร์โค้ด

OWTT220104
-ชม “มหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง
-ลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี
-ชม หมู่บ้านฮัลล์ชตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
-ชม “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท
-ชม “เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี
-เข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของปราสาทดีสนีย์แลนด์ -ชม “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ -ชม “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด -นั่งรถไฟและกระเช้าเพื่อพิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe -ชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง
-ปลาเทราส์อบสไตล์ยุโรป เสริฟทั้งตัว(ต่อท่าน) พร้อมเครื่องดื่ม -ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ พร้อมเครื่องดื่ม 1 แก้ว(ท่านเลือกได้) -รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 8 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 67 - 8 มิ.ย. 67
 Etihad Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 85,900 บาท

โปรแกรม ทัวร์อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9D (EY)

ทัวร์โค้ด

OWTT230166
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ปิซ่า
-หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ – เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค
-ล่องเรือกอนโดล่า - อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส -เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
เดินทางช่วง
24 ก.พ. - 30 มิ.ย. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
1 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 5 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 6 มิ.ย. 67
1 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
 Etihad Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 89,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 27 โปรแกรม