One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์ฝรั่งเศส
พบ
85 พีเรียด จาก 18 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

โปรแกรม โปรโมชั่น เบเนลักซ์ (เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส) 7D (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230213
-แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
-อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์
-กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - แมนาคินพิส - ปารีส – ย่านมองมาร์ต -มหาวิหารซาเครเกอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - City Tour -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต ช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็ม
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 69,900 บาท

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

OWTT240022
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม
-เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอนเตคาตินี่
-ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ
-จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น

-เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
เดินทางช่วง
23 มิ.ย. - 11 ธ.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
23 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
12 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
6 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
7 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
8 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
4 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 79,900 บาท

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT240122
-เข้าชม "มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์"
-ถ่ายภาพคู่กับ "สนามกีฬาโคลอสเซียม"
-ชม ความมหัศจรรย์ของ "หอเอนแห่งเมืองปีซ่า"
-ลงเรือเข้าสู่ "เมืองเวนิส"
-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ชม "เมืองอินเทอร์ลาเก้น" -เข้าชม "พระราชวังแวร์ซายย์" -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 (8 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
12 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
22 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 83,900 บาท

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230200
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า
-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส
-สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
-อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
24 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 85,900 บาท

โปรแกรม ฝรั่งเศสใต้ - อันดอร์รา - สเปน 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230112
-โมนาโค, นีซ, หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี, เอ๊กซ์ ออง โพรวองส์, มาร์เซย์
-มาร์เซย์, อาวีญง, นีม, ตูลูซ, ชมเมือง, การ์กาซอน, ชมเมือง, อันดอร์รา ลาเวลลา
-เลส เอสคัลเดส, มอนต์เซอร์รัต, มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ, มอนต์เซอรัต (โดยกระเช้า) -บาร์เซโลน่า, ชมเมือง, บาร์เซโลน่า, La Roca Village Outlet -ช้อปปิ้ง ถนนลารัมบลา (Larambla), “Passeig de gracia”
เดินทางช่วง
10 ส.ค. - 14 ธ.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
7 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 89,900 บาท

โปรแกรม สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน (QR) พิชิตมองค์บลังค์ - ยอดเขากลาเซีย 3000 - ยอดเขากรินเดอวาล์ด เฟียส

ทัวร์โค้ด

OWTT230141
-เจนีวา, อีวัวร์, แอนน์ซี, ชาโมนิกซ์, นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขามองค์บลังค์, หมู่บ้านเซอร์แมท
-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น, เบิร์น, เลาเทอร์บรุนเนน, นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา

-อินเทอร์ลาเคน, ซูริค, ลูเซิร์น, ซุก, สไตน์ อัมไรน์, น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายที่ย่านถนน ‘บานโฮฟสตราเซ’
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 26 ต.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 95,900 บาท

โปรแกรม ทัวร์อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9D (EY)

ทัวร์โค้ด

OWTT230166
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ปิซ่า
-หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ – เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค
-ล่องเรือกอนโดล่า - อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส -เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
 Etihad Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 98,900 บาท

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส(TGV) 9D 6N (QR) MAY - JUN 2024

ทัวร์โค้ด

OWTT240095
-ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของโรมันคาทอลิกที่ “ ใหญ่ที่สุดในโลก ”
-ถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
-ชม ความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง
-ลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี
-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป”
-ชม “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee -ขึ้นรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้ากรุงปารีส -เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก -เข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
-พิซซ่า, และอาหารจานหลักแบบอิตาเลียนแท้ๆ พร้อมของหวาน -อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย -ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant -หอยเอสคาโก้(Escargots au beurre persillé), เสริฟพร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 109,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 18 โปรแกรม