One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์ฟินแลนด์
พบ
12 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

Package Finland Easy on Ice 8 Day 6 Night (AY)

ทัวร์โค้ด

OWTT210140
ขับสโนโมบิลตะลุยทุ่งหิมะ,นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้(Husky Sled)
พักห้อง Glass Igoo นั่งสเล็ดจ์ชมแสงเหนือ
ฟาร์มกวางเรนเดียร์,นั่งกวางลากเลื่อน อิวาโล่,เมืองโรวาเนียมิ,เดินชมเมือง นั่ง“เรือตัดน้ำแข็ง”The Polar Explorer breaker
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 ธ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65
 Finnair
8 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 105,900 บาท

ฟินแลนด์-สโนโมบิล-ล่าแสงเหนือ 9 วัน 6 คืน (AY)

ทัวร์โค้ด

OWTT210128
ชมรอบกรุง“เฮงลซิงกิ'',ชม“อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ'',ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker)
นั่งรถสโนโมบิล,กิจกรรมจับปูยักษ์,KING CRAB SAFARI
นั่งกระเช้า(Levi 2000 Gondoli),เยี่ยมชม“ฟาร์มกลางเรนเดียร์"
ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า
พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก
เข้าชม“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ”,ชมวิหาร Uspensky,ชม“จัตุรัสรัฐสภา”Senate Square ชมตลาดนัดริมทะเล,ผ่านชม“ทะเลสาบอินารี,“พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์” ปราสาทน้ำแข็ง แห่งเมืองเคมิ,ชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village
เมนูปูยักษ์ พร้อมซุป อย่างเต็มอิ่ม
เดินทางช่วง
21 ม.ค. - 26 มี.ค. 65 (6 ช่วงวันเดินทาง)
21 ม.ค. 65 - 29 ม.ค. 65
13 ก.พ. 65 - 21 ก.พ. 65
19 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65
5 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65
18 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65
 Finnair
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 149,900 บาท

โปรแกรม ฟินแลนด์-สโนวโมบิล 9 วัน 7 คืน (AY)

ทัวร์โค้ด

OWTT210141
นั่งรถลาก สโนโมบิล กิจกรรมจับปูยักษ์,ล่าแสงเหนือ(Aurora Hunting)
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้(สุนัขลากเลื่อน),ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป (Icebreaker)
*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo ***
เมืองเคิร์คเนส,พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์,ผ่านชม“ทะเลสาบอินารี หมู่บ้านเลวี่,“ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm,หมู่บ้านซานตา คลอส โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ,ชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ชม“อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์
พิเศษ!! บริการอาหารมื้อพิเศษภายใน Snow Experience 365,ภัตตาคารภายในซานต้า วิลเลจ
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 16 เม.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 65 - 16 เม.ย. 65
 Finnair
9 วัน 7 คืน
เริ่มเพียง 155,900 บาท

โปรแกรม ฟินแลนด์-สโนวโมบิล 9 วัน 7 คืน (AY) ช่วง สงกรานต์

ทัวร์โค้ด

OWTT210142
นั่งรถลาก สโนโมบิล กิจกรรมจับปูยักษ์,ล่าแสงเหนือ(Aurora Hunting)
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้(สุนัขลากเลื่อน),ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป (Icebreaker)
*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo ***
เมืองเคิร์คเนส,พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์,ผ่านชม“ทะเลสาบอินารี หมู่บ้านเลวี่,“ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm,หมู่บ้านซานตา คลอส โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ,ชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ชม“อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์
พิเศษ!! บริการอาหารมื้อพิเศษภายใน Snow Experience 365,ภัตตาคารภายในซานต้า วิลเลจ
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 17 เม.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65
 Finnair
9 วัน 7 คืน
เริ่มเพียง 155,900 บาท

โปรแกรม ฟินแลนด์-สโนว์โมบิล-เรือตัดนํ้าแข็ง 9 วัน (AY) ล่าแสงเหนือ

ทัวร์โค้ด

OWTT210068
ขับสโนว์โมบิล,ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้,หมู่บ้านเลวี่(Levi),ชมฟาร์มกลางเรนเดียร์
หมู่บ้านซานตา คลอส,นั่งรถลากกิจกรรมจับปูยักษ์,ล่าแสงเหนือ,เรือตัดน้ำแข็งแซมโป
โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ,วิหาร Uspensky,จัตุรัสรัฐสภา,อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ ตลาดนัดริมทะเล,เมืองคิร์คเนส,พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์,เมืองโรวาเนียมิ
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 64 - 7 ม.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 64 - 6 ม.ค. 65
30 ธ.ค. 64 - 7 ม.ค. 65
 Finnair
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 159,900 บาท

โปรแกรม ฟินแลนด์-สโนว์โมบิล-เรือตัดนํ้าแข็ง 9 วัน (AY) ช่วงปีใหม่

ทัวร์โค้ด

OWTT210139
ขับสโนว์โมบิล,ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้,หมู่บ้านเลวี่(Levi),ชมฟาร์มกลางเรนเดียร์
หมู่บ้านซานตา คลอส,นั่งรถลากกิจกรรมจับปูยักษ์,ล่าแสงเหนือ,เรือตัดน้ำแข็งแซมโป
บสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ,วิหาร Uspensky,จัตุรัสรัฐสภา,อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ ตลาดนัดริมทะเล,เมืองคิร์คเนส,พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์,เมืองโรวาเนียมิ
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 64 - 7 ม.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ธ.ค. 64 - 7 ม.ค. 65
 Finnair
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 159,900 บาท