One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์ฮังการี
พบ
51 พีเรียด จาก 11 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230244
-ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ
-ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์
-หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป
-คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - บูดาเปสต์ -เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 7D 4N (TK) เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-ฮังการี

ทัวร์โค้ด

OWTT240011
-ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
-ย่านเขตเมืองเก่า – เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่
-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
-ถนนคาร์ทเนอร์ – บูดาเปสต์ - อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ -ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 28 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
2 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
15 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
22 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
 Turkish Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน (QR) No.2

ทัวร์โค้ด

OWTT240027
-ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ
-ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์
-หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป
-คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - บูดาเปสต์ -เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 59,900 บาท

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EY) เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย

ทัวร์โค้ด

OWTT230109
-อาบูดาบี, มิวนิค, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, โรเซนไฮม์
-โรเซนไฮม์, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ
-ย่านเขตเมืองเก่า, เชสกี้บูโดโจวิช, กรุงปร๊าก, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์,
-บราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป, คาสเซิ่ลฮิลล์
-ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, เวียนนา -พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 25 มิ.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
2 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
23 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
29 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
28 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
11 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
18 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
 Etihad Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 65,900 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี 9D 6N (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT240029
-มิวนิค - โอเบอรามาเกา - เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ - BMW World - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
-นูเรมเบิร์ก - กรุงปร๊าก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ คลุมลอฟ

-ปราสาทครุมลอฟ - ซอลส์เบิร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - สวนสตัดปาร์ค - ถนนคาร์ทเนอร์ -กรุงบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ -ช้อปปิ้ง Ingolstadt Outlet Village
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 31 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 69,900 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน (EY) เยอรมัน-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย 9D (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT240040
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทดีสย์นี่แลนด์
-เข้าชม BMW World
-ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอล “สนามอลิอันซ์ อารีน่า” Allianz Arena ของทีมบาเยิร์นมิวนิค
-ชมความสวยงามของหมู่บ้านฮัลล์ชตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
-เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” -ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” -ช้อปปิ้ง “Outlet Parndorf” แบรนด์เนมนานาชนิด -ช้อปปิ้ง สิ้นค้าแบรนด์เนมระดับไฮท์เอน บน“ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
1. ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ 2. ปลาเทราส์อบสไตล์ยุโรป เสริฟทั้งตัว(ต่อท่าน) 3. เมนู Mix Grill หมู, ไก่, เนื้อ และปลา (สไตล์โบฮีเมียน) 4. อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย 5. เมนูฮังกาเรียนกูลาซซุป
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 6 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 พ.ค. 67 - 6 มิ.ย. 67
 Etihad Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 69,900 บาท

โปรแกรม ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี 9D 6N (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230208
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-จุดชมวิว Sky Walk ชม หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
-ชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ”
-เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทปร๊าก”
-เข้าชม “สวนมิราเบลล์” (Mirabell Garden)
-เข้าชม “พระราชวังเชินบรุนน์”
-ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ-มิวนิค - โอเบอรามาเกา - เอททัล - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ -ซอลส์เบิร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เซนต์วูฟกัง - เชสกี้ คลุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ -กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา -กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ถนนคาร์ทเนอร์ -กรุงบูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ -ช้อปปิ้ง “Outlet Parndorf” -ช้อปปิ้ง สิ้นค้าแบรนด์เนมระดับไฮท์เอน บน“ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
-ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ พร้อมเครื่องดื่ม 1 แก้ว(ท่านสามารถเลือกได้) -ปลาเทราส์อบสไตล์ยุโรป เสริฟทั้งตัว(ต่อท่าน) พร้อมเครื่องดื่ม -อาหารพื้นเมือง Mix Grill อร่อยจุใจกับเนื้อสัตว์ 3 ชนิด(หมู ไก่ ปลา) -ซี่โครงหมูอบสไตล์เวียนนา -อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย -เมนูฮังกาเรียนกูลาซซุป
เดินทางช่วง
21 เม.ย. - 14 ก.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
21 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
30 เม.ย. 67 - 8 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
6 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 73,900 บาท

โปรแกรม ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี 9D (QR) เทศกาลสงกรานต์

ทัวร์โค้ด

OWTT230207
-มิวนิค - โอเบอรามาเกา - เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ - BMW World - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
-นูเรมเบิร์ก - กรุงปร๊าก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ คลุมลอฟ

-ปราสาทครุมลอฟ - ซอลส์เบิร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - สวนสตัดปาร์ค - ถนนคาร์ทเนอร์ -กรุงบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ -ช้อปปิ้ง สิ้นค้าแบรนด์เนมระดับไฮท์เอน บน“ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
-ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ พร้อมเครื่องดื่ม 1 แก้ว(ท่านสามารถเลือกได้) -ปลาเทราส์อบสไตล์ยุโรป เสริฟทั้งตัว(ต่อท่าน) พร้อมเครื่องดื่ม -อาหารพื้นเมือง Mix Grill อร่อยจุใจกับเนื้อสัตว์ 3 ชนิด(หมู ไก่ ปลา) -ซี่โครงหมูอบสไตล์เวียนนา -อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย -เมนูฮังกาเรียนกูลาซซุป
เดินทางช่วง
7 เม.ย. - 19 เม.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
7 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 85,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 11 โปรแกรม