One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์เอเชีย
พบ
30 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

โปรแกรม ล่องเรือสําราญ Spectrum of the Seas สิงคโปร์-มาเลเซีย 4 วัน (TG)

ทัวร์โค้ด

OWTT220058
เรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEAS เรือสำราญในตระกูล Quantum Ultra class ของบริษัท รอยัล คาริเบียน (Royal Caribbean ระวางเรือขนาด: 169,379 ตัน ทั้งหมด 16 ชั้น จุผู้โดยสาร 4,500 คน(รวมลูกเรือ)
-สิงคโปร์,ลงเรือ Spectrum of the Seas,ปีนัง(มาเลเซีย) -เที่ยวชมปีนังฮิลล์,ล่องเรือ Spectrum of the Seas -วัดเจ้าแม่กวนอิม,ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน,ชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65
 Thai Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 29,900 บาท

โปรแกรมแกรนด์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

OWTT220073
-เมืองคัปปาโดเกีย,ปามุคคาเล่ มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
-เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน
-พระราชวังทอปคาปี,ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมระบำหน้าท้อง
-นครโบราณเฮียราโพลิส,ปราสาทปุยฝ้าย,พระราชวังโดลมาบาเชห์ -พิพิธภัณฑ์เมฟลานา,ทุ่งลาเวนเดอร์ ณ เมืองอิสปาร์ตา -คัปปาโดเกีย,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่,พระราชวังทอปคาปึ -นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY),อุชิซาร์ -ชมโรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -ไร่องุ่น พร้อมชิมไวน์ ณ เมืองคัปปาโดเกีย -ช้อปปิ้ง แกรนด์บาซาร์-จัตุรัสทักซิม
-อาหารพื้นเมือง (เมนูพิเศษ!!! เคบับหม้อดินเผาอาหารขึ้นชื่อของเมืองคัปปาโดเกีย มาแล้วต้องลองให้ได้)
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 65 - 29 มี.ค. 66 (21 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65
11 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
10 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
24 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
7 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
21 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
7 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
9 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65
22 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 39,900 บาท

โปรแกรม แกรนด์ตุรกี-เทศกาลชมดอกทิวลิป 10 วัน 7 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

OWTT220026
-ชานัคคาเล,ทรอย,ม้าไม้เมืองทรอย,ไอยวาริค,เพอร์กามัม,เอเฟซุส
-เมืองโบราณเอเฟซุส,โรงงานเครื่องหนัง,คูซาดาซึ
-ปามุคคาเล่,นครโบราณเฮียราโพลิส,ปราสาทปุยฝ้ายอันตัลยา
-หอคอยฮิดิร์ลิค,ล่องเรืออันตัลยา,คอนยา,พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -คาราวานสไลน์,คัปปาโดเกีย,นครใต้ดิน,ระบำหน้าท้อง -ปาโดเกีย,ชมวิวเมืองคัปปาโดเกียโดยบอลลูน*** -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่,อุชิซาร์,พาซาแบค
-เมนูพิเศษ!!! เคบับหม้อดินเผาอาหารขึ้นชื่อของเมืองคัปปาโดเกีย -ภัตตาคาร KONYALI ตั้งอยู่ในพระราชวังทอปคาปิ
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 30 ต.ค. 65 (8 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
8 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
16 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65 - 9 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 Turkish Airlines
10 วัน 7 คืน
เริ่มเพียง 65,900 บาท