One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน (ONE WORLD TOUR & TRAVEL)

ทัวร์ ไต้หวัน ท่องเที่ยวสุดฟิน เที่ยวกับวันเวิลด์ทัวร์ 

ทัวร์ไต้หวัน 13 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ไต้หวัน-ไทเป-สุริยันจันทรา 4 วัน TG(กรุ๊ฟส่วนตัว8-10ท่าน)

ทัวร์โค๊ด OWTT240094
บินตรงกับสายการบินไทย
เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ไทจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั่ง - วัดเหวินวู่ ไทเป - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – อุทยานฯ เหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101
เมนู Steak และสลัดบาร์ , ภัตตาคาร Steamfeast Puli Restaurant ,ภัตตาคาร Mala Hotpot Buffet,ภัตตาคาร Dilong Seafood Restaurant,ภัตตาคาร Din Tai Feng
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.

ไต้หวัน-สุริยันจันทรา-อาลีซาน 5 วัน TG(กรุ๊ฟส่วนตัว8-10ท่าน)

ทัวร์โค๊ด OWTT240107
บินตรงกับสายการบินไทย,พักโรงแรมระดับ4ดาว
ไทเป-เถาหยวน-เมืองหนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินวู่-เฟิ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานฯ อาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ไทจง-ตลาดเฟี่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง-ไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดซีเหมินติง-อนุสาวรีย์เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-GLORIA OUTLETS
Steak buffet ,Steamfeast Puli ,Mala Hotpot buffet ,Din Tai Feng
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.