One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

พรีเมี่ยมตุรกี

ทัวร์พรีเมียมแกรนด์ ตุรกี (ONE WORLD TOUR EXCLUSIVE SELECTED)

ประสบการณ์เที่ยวตุรกี แบบไฮท์ทัช Exclusive 

สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน

ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก

พรีเมี่ยมตุรกี 0 โปรแกรม

Loading...
ไม่พบรายการที่ค้นหา