One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

พรีเมี่ยมยุโรปตะวันออก

พรีเมี่ยมยุโรปตะวันออก (ONE WORLD TOUR EXCLUSIVE SELECTED)

East Europe Exclusive Selected Highlight

 

พรีเมี่ยมยุโรปตะวันออก 24 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

โปรแกรม ยุโรปตะวันออก 10 วัน 7 คืน (TG) เชค-โลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย

ทัวร์โค๊ด OWTT220085
-ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ -ปราสาทบราติสลาวา,คาสเซิลฮิลล์,ปราสาทนอยชไวน์ชไตน์,พระราชวังเชิร์นบรุนน์ -ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวกรุงบูดาเปสต์ยามค่ำคืน
-เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของปราสาทปร๊าก -ล่องเรือชมทะเลสาบฮัลล์สตัทท์,เมืองริมทะเลสาบสวยที่สุดในออสเตรีย -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านเมืองเก่าปร้าก (เช็กฯ), ถนนคาร์ทเนอร์ และ PARNDORF OUTLET
-บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน, ปลาเทร้าส์สดๆ รสต้นตำรับ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เนื้อ), กูลาซฮังกาเรียน, ซี่โครงหมูเวียนนา -อาหารไทยรสเลิศ และอาหารจีนเมนูดีลักซ์
4 ดาว
เดินทางช่วง
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 115,900 บ.

พรีเมียมยุโรปตะวันออก 12 วัน TG

ทัวร์โค๊ด OWTT220046
พรีเมียมยุโรปตะวันออก
1.โรงแรมที่พักแบบ 4-5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก 2.บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) 3.ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวา และ คาสเซิลฮิลล์ 4.เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของปราสาทปร๊าก พระราชวังเชิร์นบรุนน์ และปราสาทนอยชไวน์ชไตน์ 5.ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านเมืองเก่าปร้าก (เช็กฯ), ถนนคาร์ทเนอร์ และ PARNDORF OUTLET 6.ล่องเรือชมทะเลสาบฮัลสตัทท์, นั่งรถรางขึ้นจุดชมวิว SKY WALK ที่สูงสุดในทะเลสาบฮัลสตัทท์ 7.ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวกรุงบูดาเปสต์ยามค่ำคืน 8.บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน, ปราเทร้าส์สดๆ รสต้นตำรับ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เนื้อ), กูลาซฮังกาเรียน, ซี่โครงหมูเวียนนา 9.อาหารไทยรสเลิศ และอาหารจีนเมนูดีลักซ์ 10.บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ตลอดการเดินทาง 11.รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน, ปราเทร้าส์สดๆ รสต้นตำรับ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เนื้อ), กูลาซฮังกาเรียน, ซี่โครงหมูเวียนนา
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
12วัน 9คืน / เริ่มเพียง 135,900 บ.

โปรแกรม ยุโรปตะวันออก 10 วัน 7 คืน (TG) ช่วงคริสต์มาสต์&ปีใหม่

ทัวร์โค๊ด WPTG0212M
-เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของปราสาทปร๊าก -พระราชวังเชิร์นบรุนน์ และปราสาทนอยชไวน์ชไตน์ -ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ
-ล่องเรือชมทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ เมืองริมทะเลสาบสวยที่สุดในออสเตรีย -ปราสาทบราติสลาวา และ คาสเซิลฮิลล์ -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านเมืองเก่าปร้าก (เช็กฯ), ถนนคาร์ทเนอร์ และ PARNDORF OUTLET
-บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน, ปลาเทร้าส์สดๆ รสต้นตำรับ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เนื้อ), กูลาซฮังกาเรียน, ซี่โครงหมูเวียนนา -อาหารไทยรสเลิศ และอาหารจีนเมนูดีลักซ์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 139,900 บ.