One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

พรีเมี่ยมรัสเซีย

ทัวร์พรีเมียมรัสเซีย (ONE WORLD TOUR EXCLUSIVE SELECTED)

โปรแกรม พรีเมียมรัสเซีย รวบรวมไฮไลท์สุดเด็ดของรัสเซียให้ท่านได้ สนุก เพลิดเพลิน ชมแบบจุใจไปกับวันเวิลด์ทัวร์ แบบ Exclusive ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

“พระราชวังเครมลิน” (KREMLIN PALACE) ชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” (ARMOURY CHAMBER) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19

จัตุรัสแดง(RED SQUARE) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด มีสีสันสวยงามสดใส ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อม สปาสกายา เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 แฉก   ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนักกว่า 20 ตัน เก็บภาพประทับใจที่ หอนาฬิกาซาวิเออร์ เป็นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซียเพื่อใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำตกที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มี น้ำพุใหญ่ที่สุด และ รูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโต ที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา เข้าชมภายในพระราชวัง ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอก ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจำนวน 368 รูป พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

พรีเมี่ยมรัสเซีย 0 โปรแกรม

Loading...
ไม่พบรายการที่ค้นหา