One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ 93 พีเรียด จาก 16 โปรแกรม

Loading...

โปรแกรม ทัวร์เที่ยวไทย แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด OWTT210168
-อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง,ปาย,ม่อนหยุนไหล,ปางอุ๋ง,ภูโคลน,สะพานซูตองเป้ -กะเหรี่ยงคอยาว ‘บ้านห้วยเสือเฒ่า’,พระธาตุดอยกองมู
-ทุ่งบัวตอง ‘ดอยแม่อูคอ’,แม่สะเรียง -สวนสนบ่อแก้วใอุทยานแห่งชาติออบหลวง,ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
**พักเดี่ยว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่**
4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ม.ค. - 30 ม.ค. 65
 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,990 บ.

โปรแกรม แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง-เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด OWTT210123
ถ้ำแก้วโกมล,ทุ่งดอกบัวตอง,ดอยแม่อูคอ,ปางอุ๋ง,บ้านรักไทย ภูโคลน,ถ้ำปลา,สะพานซูตองเป้,กะเหรี่ยงคอยาว,พระธาตุดอยกองมู
เชียงใหม่,ออบหลวง,สวนสนบ่อแก้ว,แม่สะเรียง,ขุนยวม บ้านห้วยเสือเฒ่า,พระธาตุดอยกองมู,ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน จองคำ,วัดจองกลาง,ปางมะผ้า,บ้านลุกข้าวหลาม,ดอยกิ่วลม ปาย,วัดน้ำฮู,สะพานประวัติศาสตร์,กองแลน,ห้วยน้ำดัง ดอยสุเทพ,บ้านแม่กำปอง,โหล่งฮิมคาว
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,990 บ.

โปรแกรม เชียงราย-ภูชีฟ้า-ดอยตุง 4 วัน 3 คิน (WE)

ทัวร์โค๊ด OWTT210126
พระธาตุดอยตุง,ภูชี้ฟ้า,ดอยผาตั้ง,วัดร่องขุ่น,วัดร่องเสือเต้น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา
ล่องเรือแม่น้ำกก,หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร,วัดห้วยปลากั้ง ดอยผาหมี,สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ พระพุทธนวล้านตื้อ,สวนแม่ฟ้าหลวง,วัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวันพระสิงห์สานชนะมาร,ช้อปปิิ้งตลาดแม่สาย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,990 บ.

แกรนเชียงใหม่4วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด OWTT210129
ดอยอ่างขาง * ฮิโนกิแลนด์ * แม่กำปอง * ดอยสุเทพ * ดอนอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน * ม่อนแจ่ม * ผาช่อ ฯลฯ
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,990 บ.

โปรแกรม เชียงใหม่-เชียงราย (ดอยสุเทพ-ดอยอินทนนท์) 4 วัน 3 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด OWTT210132
ม่อนแจ่ม,ดอยสุเทพ,วัดพระธาตุดอยคำ,อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน,วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ,ผาช่อ“นครเพตราเมืองไทย’' โหล่งฮิมคาว,Meena มีข้าว
บ้านแม่กำปอง,บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน,เชียงราย,วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,สามเหลี่ยมทองคำ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

โปรแกรม ทัวร์เที่ยวไทย แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง-เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด OWTT210170
-ถ้ำแก้วโกมล,ทุ่งดอกบัวตอง,ดอยแม่อูคอ,ปางอุ๋ง,บ้านรักไทย ภูโคลน -ถ้ำปลา,สะพานซูตองเป้,กะเหรี่ยงคอยาว,พระธาตุดอยกองมู -ออบหลวง,สวนสนบ่อแก้ว,แม่สะเรียง,ขุนยวม บ้านห้วยเสือเฒ่
-ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน จองคำ,วัดจองกลาง,ปางมะผ้า, -บ้านลุกข้าวหลาม,ดอยกิ่วลม ปาย,วัดน้ำฮู,สะพานประวัติศาสตร์ -กองแลน,ห้วยน้ำดัง ดอยสุเทพ,บ้านแม่กำปอง,โหล่งฮิมคาว
เดินทางช่วง
27 ม.ค. - 30 ม.ค. 65
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

โปรแกรม เชียงใหม่-เชียงราย (ดอยอินทนนท์-ดอยอ่างขาง) 4 วัน 3 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด OWTT210134
น้ำตกแม่ยะ,ดอยอินทนนท์,พระมหาธาตุนภเมทนีดล,นภพลภูมิสิริ,วัดพระธาตุศรีจอมทอง ฮิโนกิแลนด์,ดอยอ่างขาง,ไร่ชา2000,พระธาตุดอยตุง,ดอยผาฮี้
โหล่งฮิมคาว,ฝาง,ไร่ชาฉุยฟง,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง ภูชี้ฟ้า,ดอยผาตั้ง,วัดร่องเสือเต้น,วัดร่องขุ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.

โปรแกรม ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน (WE) (ดอยสุเทพ-ดอยอินทนนท์)

ทัวร์โค๊ด OWTT210164
-ม่อนแจ่ม,ดอยสุเทพ,วัดพระธาตุดอยคำ,อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ -วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ,ผาช่อ“นครเพตราเมืองไทย’'โหล่งฮิมคาว,Meena มีข้าว
-บ้านแม่กำปอง,บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน,เชียงราย,วัดร่องขุ่น -วัดร่องเสือเต้น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,สามเหลี่ยมทองคำ
4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ม.ค. - 30 ม.ค. 65
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 16 โปรแกรม