One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

สวิส ฝรั่งเศส

ทัวร์ สวิส ฝรั่งเศส (ONE WORLD TOUR & TRAVEL)

ทัวร์สวิส ฝรั่งเศส ท่องเที่ยวสุดฟิน เที่ยวกับวันเวิลด์ทัวร์ 

สวิส ฝรั่งเศส 53 พีเรียด จาก 12 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด OWTT240022
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอนเตคาตินี่ -ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น
-เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT240122
-เข้าชม "มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์" -ถ่ายภาพคู่กับ "สนามกีฬาโคลอสเซียม" -ชม ความมหัศจรรย์ของ "หอเอนแห่งเมืองปีซ่า" -ลงเรือเข้าสู่ "เมืองเวนิส" -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ชม "เมืองอินเทอร์ลาเก้น" -เข้าชม "พระราชวังแวร์ซายย์" -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 83,900 บ.

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT230200
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า -น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
-อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
24 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 85,900 บ.

โปรแกรม สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน (QR) พิชิตมองค์บลังค์ - ยอดเขากลาเซีย 3000 - ยอดเขากรินเดอวาล์ด เฟียส

ทัวร์โค๊ด OWTT230141
-เจนีวา, อีวัวร์, แอนน์ซี, ชาโมนิกซ์, นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขามองค์บลังค์, หมู่บ้านเซอร์แมท -ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น, เบิร์น, เลาเทอร์บรุนเนน, นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา
-อินเทอร์ลาเคน, ซูริค, ลูเซิร์น, ซุก, สไตน์ อัมไรน์, น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายที่ย่านถนน ‘บานโฮฟสตราเซ’
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 95,900 บ.

โปรแกรม ทัวร์อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9D (EY)

ทัวร์โค๊ด OWTT230166
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ – เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า - อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส -เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
4 ดาว
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 67
 Etihad Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 98,900 บ.

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส(TGV) 9D 6N (QR) MAY - JUN 2024

ทัวร์โค๊ด OWTT240095
-ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของโรมันคาทอลิกที่ “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” -ถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ชม ความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง -ลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป”
-ชม “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee -ขึ้นรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้ากรุงปารีส -เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก -เข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
-พิซซ่า, และอาหารจานหลักแบบอิตาเลียนแท้ๆ พร้อมของหวาน -อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย -ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant -หอยเอสคาโก้(Escargots au beurre persillé), เสริฟพร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส
4 ดาว
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 109,900 บ.

โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9D 6N (TG)

ทัวร์โค๊ด OWTT230236
-มิวนิค - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - ซอลส์เบิร์ก - สวนมิราเบลล์ -อินซ์บรูกซ์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ซูริค - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - อินเทอลาเค่น - นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา
-ถ้ำน้ำแข็ง - เลาเทอบรุนเนน - น้ำตกสเตาบอร์ก - ดีจอง - พระราชวังแวร์ซายย์ -ปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - มหาวิหารซาเครเกอร์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต -มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 67
 Thai Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 113,900 บ.

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9D 6N (QR) SEP - DEC 2024

ทัวร์โค๊ด OWTT240075
-เข้าชม "มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์" -ถ่ายภาพคู่กับ "สนามกีพาโคลอสเซียม" -ชม ความมหัศจรรย์ของ "หอเอนแห่งเมืองปีซ่า" -ลงเรือเข้าสู่ "เมืองเวนิส" -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ชม "เมืองอินเทอร์ลาเก้น"
-ขึ้นรถไฟด่วน TGV ความเร็วกว่า 300 ก.ม.ต่อชั่วโมง -เข้าชม "พิพิธภัณฑ์ลูฟร์" -เข้าชม "พระราชวังแวร์ซายย์" -ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด
-เมนูพิเศษ!!! พิซซ่า, สปาเก็ตตี้ และอาหารจานหลักแบบอิตาเลียนแท้ๆ พร้อมของหวาน -ฟองดู (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต เสริฟพร้อมไวน์แดง,สลัด,ข้าวสวย -เมนูพิเศษ! ไก่อบสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ครึ่งตัว -เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ เสริฟพร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 117,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 12 โปรแกรม