One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ทัวร์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (ONE WORLD TOUR & TRAVEL)

ทัวร์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ท่องเที่ยวสุดฟิน เที่ยวกับวันเวิลด์ทัวร์ 

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 50 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด OWTT220063
-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปราโต้ -เซียนเซียโน่ เทอร์เม่,ปิซ่า,หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้ -เกาะเวนิส,อินเทอร์ลาเค่น,สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเทือกเขาแอล์ป
-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 57,900 บ.

โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน 6 คืน (EY)

ทัวร์โค๊ด OWTT220059
-โรม,นครรัฐวาติกัน,มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า,อินเทอร์ลาเค่น,นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
-ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า,ไคลน์ไชเด็ค,ดีจอง,ปารีส,มหาวิหารซาเครเกอร์ -เข้าพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือแม่น้ำแซนน์,มองมาร์ต, -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต
-หอยเอสคาโก้
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 73,900 บ.

โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT220027
-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค -เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์,City Tour,ขึ้นหอไอเฟล,ย่านมองมาร์ต
-เมืองโคโม,เมืองอินเทอร์ลาเก้น,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,Eiger–THE V-CABLEWAY -รถไฟด่วน TGV,ปารีส,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

โปรแกรมทัวร์ อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT220039
-นครรัฐวาติกัน,มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,เชียนเซียโน เทอร์เม่ -เชียนเซียโน เทอร์เม่,ฟลอเรนซ์,มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร -หอเอนเมืองปิซ่า
ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 159,900 บ.