One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

อิตาลี สวิส

ทัวร์อิตาลี สวิส (ONE WORLD TOUR & TRAVEL)

ทัวร์อิตาลี สวิส ท่องเที่ยวสุดฟิน เที่ยวกับวันเวิลด์ทัวร์ 

อิตาลี สวิส 60 พีเรียด จาก 12 โปรแกรม

Loading...

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT230200
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า -น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
-อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด OWTT240022
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอนเตคาตินี่ -ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น
-เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

ทัวร์อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (TK)

ทัวร์โค๊ด OWTT240034
-ชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง -ลงเรือเข้าสู่ “ เกาะเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี -ชมความสวยงามของหมู่บ้านฮัลล์ชตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก -เที่ยว “เมืองอินซ์บรูกซ์” ชมสัญลักษณ์ของเมือง “หลังคาทองคำ” (Golden Roof) -เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทดีสนีย์แลนด์ -ชม “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
-ชม “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด -นำท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” -ชม “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยขุนเขา และบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ -ชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง -พร้อมช้อปปิ้งแบรนด์เนมระดับไฮท์เอน ที่เมืองซูริค
-ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ -ปลาเทราส์อบสไตล์ยุโรป เสิร์ฟทั้งตัว(ต่อท่าน) -อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย
4 ดาว
เดินทางช่วง
22 ก.ย. - 29 ก.ย. 67
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

ทัวร์อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9D 6N (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT240037
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ -ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ – เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
-เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก -หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 มี.ค. - 2 เม.ย. 67
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

โปรแกรม ทัวร์อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9D (EY)

ทัวร์โค๊ด OWTT230166
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ – เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า - อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส -เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.

ทัวร์อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9D 6N (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT240036
เดินทางโดยสารการบินระดับ 5 ดาว บินลงเช้า กลับดึก ได้เที่ยวเต็มๆ -นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟราและลงด้วยกระเช้า เพื่อให้ได้บรรยากาศที่ครบของการเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา -นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่กรุงปารีสเพื่อประหยัดเวลาและไม่ต้องนั่งรถโค้ชเป็นระยะเวลานานเข้าสู่กรุงปารีส -เข้าชมภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” (ไกด์คนไทยประจำพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพระราชวัง)
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ – เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า - อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส -เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบรนด์เนมอย่างจุใจถึง 1 วันเต็มๆ
4 ดาว
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 3 เม.ย. 67
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.

โปรแกรม ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส(TGV) 9D (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT230215
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน -ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน
-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง -รถไฟด่วน TGV - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ -City Tour – ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - ย่านมองมาร์ต
-ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 94,900 บ.

ทัวร์อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส(TGV) 9D 7N QR

ทัวร์โค๊ด OWTT240035
-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟราและลงด้วยกระเช้า เพื่อให้ได้บรรยากาศที่ครบของการเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา -นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่กรุงปารีสเพื่อประหยัดเวลาและไม่ต้องนั่งรถโค้ชเป็นระยะเวลานานเข้าสู่กรุงปารีส -เข้าชมภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” (ไกด์คนไทยประจำพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพระราชวัง) -เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์คนไทยประจำพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพิพิธภัณฑ์) -นำท่านขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ -บันไดสเปน – ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค -วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง -หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – -THE V-CABLEWAY - ดีจอง - รถไฟด่วน TGV - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – City Tour – ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - ย่านมองมาร์ต -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 มี.ค. - 2 เม.ย. 67
 Qatar Airways
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 96,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 12 โปรแกรม