One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

อิตาลี สวิส

ทัวร์อิตาลี สวิส (ONE WORLD TOUR & TRAVEL)

ทัวร์อิตาลี สวิส ท่องเที่ยวสุดฟิน เที่ยวกับวันเวิลด์ทัวร์ 

อิตาลี สวิส 79 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด OWTT220063
-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,ปราโต้ -เซียนเซียโน่ เทอร์เม่,ปิซ่า,หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้ -เกาะเวนิส,อินเทอร์ลาเค่น,สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเทือกเขาแอล์ป
-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (ZERMATT-SCHILTHORN)-เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด OWTT220067
-โบสถ์เซนต์มาร์ค,ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้,ดูโอโมมิลาน,โคโม่ -ทะเลสาบโคโม่,Fox Town Outlet,เมืองแทช,เซอร์แมทซ์ -ยอดเขากรอนเนอแกรต,มองเทรอซ์,ปราสาทชิลลอง
-พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก,ศาลาไทย,โลซานน์,เจนีวา,น้ำพุจรวดเจทโด,นาฬิกาดอกไม้ -ลูเซิร์น,อนุสาวรีย์สิงโต,สะพานไม้คาเปล,ซิลธอร์น,เบิร์ก,มูร์เร่น,กิมเมลวาลด์ -ป่าดํา,ทะเลสาบทิทิเซ่,ซาฟเฮาส์เซ่น,น้ำตกไรน์,ซูริค,ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
-ภัตตาคารหมุนได้พิซ กลอเรีย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 67,900 บ.

โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน 6 คืน (EY)

ทัวร์โค๊ด OWTT220059
-โรม,นครรัฐวาติกัน,มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,น้ำพุเทรวี่,ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า,อินเทอร์ลาเค่น,นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
-ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า,ไคลน์ไชเด็ค,ดีจอง,ปารีส,มหาวิหารซาเครเกอร์ -เข้าพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือแม่น้ำแซนน์,มองมาร์ต, -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต
-หอยเอสคาโก้
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 73,900 บ.

โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT220027
-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค -เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์,City Tour,ขึ้นหอไอเฟล,ย่านมองมาร์ต
-เมืองโคโม,เมืองอินเทอร์ลาเก้น,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,Eiger–THE V-CABLEWAY -รถไฟด่วน TGV,ปารีส,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

โปรแกรมทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-อิตาลี 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT220057
-ชมน้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง,เดินเล่นชมเมืองสไตน์ อัม ไรน์ เมืองโบราณเล็กๆ -ชมวิวน้ำตกชเตาบ์บาค,พิชิต“ยอดเขาจุงเฟรา”,เข้าชม“ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี -นั่งกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป,ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต -ข้ามสะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น -นั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส”
-เก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้”,ชม“มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” -บ้านจูเลียต,เวนิส เมสเตร้,โบสถ์เซนต์มาร์ค,มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร -The Mall Outlet,ชม“โบสถ์ซันตาโคเช่”,หอเอนแห่งเมืองปีซ่า -มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ เขตเมืองเก่า,สนามกีฬาโคลอสเซียม -ชมความสวยงามของ“น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 109,900 บ.

โปรแกรมทัวร์ อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด OWTT220039
-นครรัฐวาติกัน,มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,เชียนเซียโน เทอร์เม่ -เชียนเซียโน เทอร์เม่,ฟลอเรนซ์,มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร -หอเอนเมืองปิซ่า
ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 139,900 บ.