One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์จีน
พบ
89 พีเรียด จาก 12 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกีล่า 6D 5N (TG)

ทัวร์โค้ด

OWTT240068
-คุนหมิง - ต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ”
-ช่องแคบเสือกระโดด - วัดซงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ
-เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - Impression Lijiang Show - หุบเขาสีน้ำเงิน -อุทยานน้ำหยก - ลี่เจียง - คุนหมิง - เขาซีซาน - วัดหยวนทง
-เมนูสุกี้ปลาแซลมอน
เดินทางช่วง
20 ก.ค. - 24 ต.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 36,900 บาท

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้้ายโกว หวงหลง 6D 5N (TG)

ทัวร์โค้ด

OWTT240077
-เฉิงตู - เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้าขึ้น+รถกอล์ฟ)
-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ่ายโกว - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ซงพาน
-กำแพงเมืองโบราณซงพาน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - วังแพะเขียว -ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เมนูพิเศษ!! สุกี้หม่าล่า
เดินทางช่วง
14 ต.ค. - 2 พ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
28 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 39,900 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Shanghai Disneyland ซูโจว 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์โค้ด

OWTT240121
-ซูโจว - วัดฉงหยวน - เมืองโบราณโจวจวง
-เซี้ยงไฮ้ - หอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - เดอะบันด์
-ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ -Shanghai Disneyland
-เมนูพิเศษ!! ขาหมูน้ำแดง -เมนูพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟสไตล์จีน
เดินทางช่วง
17 ก.ย. 67 - 4 ม.ค. 68 (11 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
10 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 41,900 บาท

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กู๋เป่ย Popland Universal 6D 4N (TG)

ทัวร์โค้ด

OWTT240103
-ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนหวังฝูจิ่ง
-เมืองโบราณใต้ดิน - POP LAND (รวมรถรับ-ส่งแล้ว)
-ย่านซานหลี่ถุน - Universal Beijing Resort -หอฟ้าเทียนถาน - กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ - เมืองโบราณริมน้ำกู่เป๋ยสุ่ยเจิ้น
-เมนูพิเศษ!! สุกี้มองโกล -เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
เดินทางช่วง
13 ก.ย. 67 - 5 ม.ค. 68 (17 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
 Thai Airways
6 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 45,900 บาท

เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-ปี้เผิงโกว 7 วัน (กรุ๊ฟส่วนตัว8-10ท่าน)

ทัวร์โค้ด

OWTT240104
บินตรงกับสายการบินไทย, พักโรงแรมระดับ4-5ดาว
เฉินตู-ชมศาลเจ้าสามก๊ก-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ทะเลสาบเต๋อซี-เมืองโบราณซงพาน-เม่าเซี่ยน-ถนนโบราณจินหลี อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว(นั่งรถเหมา-ชมโชว์ธิเบต )-อุทยานมังกรเหลืองหวงหลง อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน+รถกอล์ฟ)
สมุนไพรตุ๋นยาจีน
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 17 พ.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
22 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
19 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
23 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
11 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
 Thai Airways
7 วัน 7 คืน
เริ่มเพียง 46,900 บาท

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี 5 วัน TG(กรุ๊ฟส่วนตัว8-10ท่าน)

ทัวร์โค้ด

OWTT240098
บินตรงโดยสายการบินไทย
เซี่ยงไฮ้-ถนนคนเดินนานกิง-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว -หางโจว-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร-ชมโชว์ราชวงศ์ซ่งอันตระการตา-อู๋ซิ-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ซูโจว-ผ่านชมสนามกีฬารังนกซูโจว Harmony Time Square ดูจอ LED ยาวที่สุดในโลก--วัดฉงหยวน-เจ้าแม่กวนอิม-ร้านกาแฟ STARBUCK RESERVE ROASTERY ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนเทียนจื่อฝ่าง--ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว-Florentia Village Outlet Mall
ไก่ขอทาน,เสี่ยวหลงเปา,กุ้งมังกร
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 9 ธ.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
 Thai Airways
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 47,900 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น หวงหลิ่ง 6D 5N (TG)

ทัวร์โค้ด

OWTT240085
-เซี้ยงไฮ้ - เมืองโบราณอู่เจิ้น - หังโจว - วัดหลิงอิ่น - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
-อู้หยวน - หมู่บ้านหวงหลิง - อู้หนี่ว์โจว - หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ - ซ่างเหรา
-หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ - เหิงเตี้ยน - พระราชวังหมิงชิง - Hengdian World Studios -หังโจว - เซี้ยงไฮ้ - ถนนหนานกิง
เดินทางช่วง
9 ส.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 (12 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
8 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
10 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

คุนหมิง-กุ้ยโจว 6 วัน 5 คืน สายการบินไทย (กรุ๊ฟส่วนตัว 10 ท่าน)

ทัวร์โค้ด

OWTT240123
บินตรงโดยสายการบินไทย / โรงรมระดับ 4 ดาว
คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกุ้ยหยาง-อุทยานหุบเขาบ่อน้ำเทวดา-น้ำตกหวงกั่วซู่ (รวมลิฟท์ขึ้นลง) ชมการแสดงแสงสี-เมืองโบราณเทียนหลงตุนเป่า-เมืองจูนยี่-หมู่บ้านวูเจียงจ้าย (รวมรถกอล์ฟ+ล่องเรือวูเจียง)-หมู่บ้านวูเจียงจ้าย- กุ้ยหยาง- หอเจี่ยเซี่ยวโหลว- ตลาดชิงหยูน-อุทยานเทียนเหอถาน (รวมรถแบตเตอรี่-ล่องเรือ)- วัดเฉียนหมิง- City Mall
ครบทุกมื้อ
เดินทางช่วง
25 มิ.ย. - 29 ธ.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
23 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
20 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 12 โปรแกรม