One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์ยุโรป
พบ
756 พีเรียด จาก 140 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230244
-ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ
-ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์
-หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป
-คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - บูดาเปสต์ -เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 7D 4N (TK) เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-ฮังการี

ทัวร์โค้ด

OWTT240011
-ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
-ย่านเขตเมืองเก่า – เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่
-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
-ถนนคาร์ทเนอร์ – บูดาเปสต์ - อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ -ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 28 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
2 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
15 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
22 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
 Turkish Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน (QR) No.2

ทัวร์โค้ด

OWTT240027
-ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ
-ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์
-หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป
-คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - บูดาเปสต์ -เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 59,900 บาท

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

OWTT230251
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
-ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
-ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์”
-เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก
-ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 17 พ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
10 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 62,900 บาท

ทัวร์แกรนด์ โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

OWTT240039
-วอร์ซอร์ - ลับบลิน - เข้าชมปราสาทลับบลิน - เมืองเก่าวอร์ซอว์
-เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - โทรุน - พอซนัน - แกรนด์เธียเตอร์
-วรอตสวัฟ - เชสโตโชวา - เข้าชมอารามจัสนา กอร่า - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - คราคูฟ - หมู่บ้านซาลิพาย - เซสซอว์
เดินทางช่วง
10 ต.ค. - 17 ต.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 63,900 บาท

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EY) เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย

ทัวร์โค้ด

OWTT230109
-อาบูดาบี, มิวนิค, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, โรเซนไฮม์
-โรเซนไฮม์, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ
-ย่านเขตเมืองเก่า, เชสกี้บูโดโจวิช, กรุงปร๊าก, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์,
-บราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป, คาสเซิ่ลฮิลล์
-ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, เวียนนา -พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 25 มิ.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
2 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
23 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
29 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
28 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
11 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
18 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
 Etihad Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 65,900 บาท

โปรแกรม โปรโมชั่น เบเนลักซ์ (เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส) 7D (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT230213
-แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
-อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์
-กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - แมนาคินพิส - ปารีส – ย่านมองมาร์ต -มหาวิหารซาเครเกอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - City Tour -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต ช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็ม
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 24 มิ.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
14 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
28 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
11 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
18 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 67,900 บาท

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค้ด

OWTT210191
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
-ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
-ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์”
-เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก
-ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 14 ธ.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
7 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 69,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 140 โปรแกรม