One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์จอร์เจีย
พบ
17 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน (TK) JAN - JUN 2025

ทัวร์โค้ด

OWTT220122
-โบสถ์เก่า จาวารี,โบสถ์เก่า สโคเวติ,ป้อมอานานูริ,คาซเบกิ
-เทือกเขาคอเคซัส,เขาคาซเบกิ,อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ,โบถส์ ตรินิตี้
-ทบิลิซี่,อัพลิสต์ซิเคห์,โกรี,พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน,จอร์เจีย ชอนนิคอล
-ชมเมืองทบิลิซี่,ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาร่า,บอโจมิ,คูไทซึ -โบสถ์เก่า เกลาติ,ถ้ำโพรมีธีอุส,บาทูมิ,อาลิ นีโน่ -ล่องเรือชมทะเลดำ , ชมเมืองบาทูมิ
-บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Funicular ซึ่งท่านจะต้องขึ้นรถรางเพื่อไปยังร้านอาหารชมวิวและความสวยงามของเมืองอย่างสวยงาม -ภัตตาคาร 360 Sky Restaurant
เดินทางช่วง
30 ม.ค. - 29 มิ.ย. 68 (10 ช่วงวันเดินทาง)
30 ม.ค. 68 - 8 ก.พ. 68
8 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
8 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
22 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
1 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68
19 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68
3 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68
17 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68
1 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68
21 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68
 Turkish Airlines
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 82,900 บาท

โปรแกรม แกรนด์ จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

OWTT220143
-โบสถ์เก่า จาวารี,โบสถ์เก่า สโคเวติ,ป้อมอานานูริ,คาซเบกิ
-เทือกเขาคอเคซัส,เขาคาซเบกิ,อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ,โบถส์ ตรินิตี้
-ทบิลิซี่,อัพลิสต์ซิเคห์,โกรี,พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน,จอร์เจีย ชอนนิคอล
-ชมเมืองทบิลิซี่,ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาร่า,บอโจมิ,คูไทซึ -โบสถ์เก่า เกลาติ,ถ้ำโพรมีธีอุส,บาทูมิ,อาลิ นีโน่ -ล่องเรือชมทะเลดำ , ชมเมืองบาทูมิ
-บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Funicular ซึ่งท่านจะต้องขึ้นรถรางเพื่อไปยังร้านอาหารชมวิวและความสวยงามของเมืองอย่างสวยงาม
เดินทางช่วง
20 ก.ค. - 9 ธ.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
5 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
16 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
 Turkish Airlines
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 85,900 บาท