One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์รัสเซีย
พบ
5 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน (Golden Ring) EK

ทัวร์โค้ด

OWTT240050
-ดูไบ - มอสโคว์ - วลาดิเมียร์ - ชมเมือง - ซุสดาล(โกลด์เดน ริง)
-ซุสดัล - พระราชวังซุสดัล - เซอร์กีเยฟ โปสาด(ซากอร์ส) - จัตุรัสแดง
-เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล - เข้าชมพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
-สถานีรถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โร่ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
-ถนนอารบัต - ชมการแสดงละครสัตว์ - รถไฟด่วน SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -โบสถ์หยดเลือด - เข้าชมป้อมปีเตอร์ & พอล - เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(วังฤดูร้อน) -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(วังฤดูหนาว) - ดินเนอร์และชมโชว์พื้นเมืองที่ Nikolaevsky Palace -หมู่บ้านพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
-บริการอาหารค่ำ และชม การแสดงระบำพื้นเมือง ที่ NIKOLAEVSKY PALACE -อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร / นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ Moscow Circus
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 27 ต.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
11 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
 Emirates Airlines
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 95,900 บาท