One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ภาคเหนือ
พบ
254 พีเรียด จาก 9 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

โปรแกรม แม่ฮองสอน-ปางอุ๋ง-ปาย 3 วัน 2 คืน (WE)

ทัวร์โค้ด

OWTT210124
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง,ปาย,ม่อนหยุนไหล,ปางอุ๋ง,ภูโคลน,สะพานซูตองเป้
กะเหรี่ยงคอยาว ‘บ้านห้วยเสือเฒ่า’,พระธาตุดอยกองมู
ทุ่งบัวตอง ‘ดอยแม่อูคอ’,แม่สะเรียง,สวนสนบ่อแก้วใอุทยานแห่งชาติออบหลวง,ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
5 พ.ย. - 12 ธ.ค. 64 (10 ช่วงวันเดินทาง)
5 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
12 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
19 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
26 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
3 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64
4 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64
5 ธ.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64
6 ธ.ค. 64 - 8 ธ.ค. 64
6 ธ.ค. 64 - 8 ธ.ค. 64
10 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
 Thai Smile Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 9,990 บาท

โปรแกรม เชียงราย-ภูชีฟ้า-ดอยตุง 4 วัน 3 คิน (WE)

ทัวร์โค้ด

OWTT210126
พระธาตุดอยตุง,ภูชี้ฟ้า,ดอยผาตั้ง,วัดร่องขุ่น,วัดร่องเสือเต้น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา
ล่องเรือแม่น้ำกก,หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร,วัดห้วยปลากั้ง ดอยผาหมี,สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ พระพุทธนวล้านตื้อ,สวนแม่ฟ้าหลวง,วัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวันพระสิงห์สานชนะมาร,ช้อปปิิ้งตลาดแม่สาย
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 64 - 27 มี.ค. 65 (34 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 64 - 4 ต.ค. 64
7 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
13 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
21 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64
23 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64
24 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64
28 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
4 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
18 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
 • 25 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  2 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64
  3 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64
  4 ธ.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64
  5 ธ.ค. 64 - 8 ธ.ค. 64
  9 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
  10 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64
  16 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
  23 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
  6 ม.ค. 65 - 9 ม.ค. 65
  13 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65
  20 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65
  27 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65
  3 ก.พ. 65 - 6 ก.พ. 65
  10 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65
  16 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65
  17 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65
  24 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65
  3 มี.ค. 65 - 6 มี.ค. 65
  10 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65
  17 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65
  24 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Thai Smile Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 12,990 บาท

แกรนเชียงใหม่4วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

OWTT210129
ดอยอ่างขาง * ฮิโนกิแลนด์ * แม่กำปอง * ดอยสุเทพ * ดอนอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน * ม่อนแจ่ม * ผาช่อ ฯลฯ
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 64 - 27 มี.ค. 65 (34 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 64 - 4 ต.ค. 64
7 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
13 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
21 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64
23 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64
24 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64
28 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
4 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
18 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
 • 25 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  2 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64
  3 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64
  4 ธ.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64
  5 ธ.ค. 64 - 8 ธ.ค. 64
  9 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
  10 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64
  16 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
  23 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
  6 ม.ค. 65 - 9 ม.ค. 65
  13 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65
  20 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65
  27 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65
  3 ก.พ. 65 - 6 ก.พ. 65
  10 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65
  16 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65
  17 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65
  24 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65
  3 มี.ค. 65 - 6 มี.ค. 65
  10 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65
  17 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65
  24 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Thai Smile Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 12,990 บาท

โปรแกรม แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง-เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน (WE)

ทัวร์โค้ด

OWTT210123
ถ้ำแก้วโกมล,ทุ่งดอกบัวตอง,ดอยแม่อูคอ,ปางอุ๋ง,บ้านรักไทย
ภูโคลน,ถ้ำปลา,สะพานซูตองเป้,กะเหรี่ยงคอยาว,พระธาตุดอยกองมู
เชียงใหม่,ออบหลวง,สวนสนบ่อแก้ว,แม่สะเรียง,ขุนยวม บ้านห้วยเสือเฒ่า,พระธาตุดอยกองมู,ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน จองคำ,วัดจองกลาง,ปางมะผ้า,บ้านลุกข้าวหลาม,ดอยกิ่วลม ปาย,วัดน้ำฮู,สะพานประวัติศาสตร์,กองแลน,ห้วยน้ำดัง ดอยสุเทพ,บ้านแม่กำปอง,โหล่งฮิมคาว
เดินทางช่วง
4 พ.ย. - 13 ธ.ค. 64 (10 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
18 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
25 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
2 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64
3 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64
4 ธ.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64
5 ธ.ค. 64 - 8 ธ.ค. 64
9 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
10 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64
 Thai Smile Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,990 บาท

โปรแกรม เชียงใหม่-เชียงราย (ดอยสุเทพ-ดอยอินทนนท์) 4 วัน 3 คืน (WE)

ทัวร์โค้ด

OWTT210132
ม่อนแจ่ม,ดอยสุเทพ,วัดพระธาตุดอยคำ,อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
กิ่วแม่ปาน,วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ,ผาช่อ“นครเพตราเมืองไทย’'
โหล่งฮิมคาว,Meena มีข้าว
บ้านแม่กำปอง,บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน,เชียงราย,วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,สามเหลี่ยมทองคำ
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 64 - 27 มี.ค. 65 (34 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 64 - 4 ต.ค. 64
7 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
13 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
21 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64
23 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64
24 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64
28 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
4 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
18 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
 • 25 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  2 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64
  3 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64
  4 ธ.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64
  5 ธ.ค. 64 - 8 ธ.ค. 64
  9 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
  10 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64
  16 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
  23 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
  6 ม.ค. 65 - 9 ม.ค. 65
  13 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65
  20 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65
  27 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65
  3 ก.พ. 65 - 6 ก.พ. 65
  10 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65
  16 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65
  17 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65
  24 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65
  3 มี.ค. 65 - 6 มี.ค. 65
  10 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65
  17 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65
  24 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Thai Smile Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,990 บาท

โปรแกรม เชียงใหม่-เชียงราย (ดอยอินทนนท์-ดอยอ่างขาง) 4 วัน 3 คืน (WE)

ทัวร์โค้ด

OWTT210134
น้ำตกแม่ยะ,ดอยอินทนนท์,พระมหาธาตุนภเมทนีดล,นภพลภูมิสิริ,วัดพระธาตุศรีจอมทอง
ฮิโนกิแลนด์,ดอยอ่างขาง,ไร่ชา2000,พระธาตุดอยตุง,ดอยผาฮี้
โหล่งฮิมคาว,ฝาง,ไร่ชาฉุยฟง,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง ภูชี้ฟ้า,ดอยผาตั้ง,วัดร่องเสือเต้น,วัดร่องขุ่น
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 64 - 27 มี.ค. 65 (35 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 64 - 4 ต.ค. 64
7 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
13 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
21 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64
23 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64
24 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64
24 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64
28 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
4 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
 • 18 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
  25 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  2 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64
  3 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64
  4 ธ.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64
  5 ธ.ค. 64 - 8 ธ.ค. 64
  9 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
  10 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64
  16 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
  23 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
  6 ม.ค. 65 - 9 ม.ค. 65
  13 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65
  20 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65
  27 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65
  3 ก.พ. 65 - 6 ก.พ. 65
  10 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65
  16 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65
  17 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65
  24 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65
  3 มี.ค. 65 - 6 มี.ค. 65
  10 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65
  17 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65
  24 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 23 )
 Thai Smile Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,990 บาท

โปรแกรม น่าน-ปัว-บ่อเกลือ 4 วัน 3 คืน (DD)

ทัวร์โค้ด

OWTT210131
น่าน,อุทยานแห่งชาติดอยภูคา,จุดชมวิวโคตรสูง,บ่อเกลือ สะปัน
วัดภูมินทร์,วัดมิ่งเมือง,พระธาตุแช่แห้ง,วัดพระธาตุเขาน้อย
ถนนลอยฟ้า 1081,จุดชมวิว 1715,อุทยานห่งชาติศรีน่าน
ดอยเสมอดาว,จุดชมวิวดอยผาชู้
พระธาตุจอมกิตติ,สถานีบ่มใบยาสบกอน,หอศิลป์ริมน่าน,ช้อปปิ้งถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ชุมชนไทลื้อ,เสาดินนาน้อยและคอกเสือ,โฮงเจ้าฟองคำ,ศูนย์โอทอปน่าน
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 64 - 27 มี.ค. 65 (34 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 64 - 4 ต.ค. 64
7 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
13 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
21 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64
23 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64
24 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64
28 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
4 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
18 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
 • 25 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  2 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64
  3 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64
  4 ธ.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64
  5 ธ.ค. 64 - 8 ธ.ค. 64
  9 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
  10 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64
  16 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
  23 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
  6 ม.ค. 65 - 9 ม.ค. 65
  13 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65
  20 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65
  27 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65
  3 ก.พ. 65 - 6 ก.พ. 65
  10 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65
  16 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65
  17 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65
  24 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65
  3 มี.ค. 65 - 6 มี.ค. 65
  10 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65
  17 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65
  24 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 NOK Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 16,990 บาท

โปรแกรม ลําปาง-แพร่-น่าน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค้ด

OWTT210130
ลำปาง,อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน,วัดพระธาตุลำปางหลวง
แพร่,วัดพระธาตุช่อแฮ่,วัดนาคูหา,แพะเมืองผี,อุทยานห่งชาติศรีน่าน
ดอยเสมอดาว,วัดพระธาตุเขาน้อย
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน,วัดเฉลิมพระเกียรติ,พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ วัดพระธาตุสันดอน,บ้านทุ่งโฮ้ง คุ้มวงศ์บุรี,คุ้มวิชัยราชา,คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ พระธาตุแช่แห้ง,โฮงเจ้าฟองคำ,วัดภูมินทร์,วัดมิ่งเมือง,ศูนย์โอทอปน่าน วัดจอมสวรรค์,ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท,ช้อปปิ้งถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 64 - 27 มี.ค. 65 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 64 - 5 ต.ค. 64
6 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
13 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
20 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
21 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64
22 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64
27 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
3 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
10 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
17 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
24 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
1 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64
 • 2 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64
  3 ธ.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64
  6 ธ.ค. 64 - 10 ธ.ค. 64
  8 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
  9 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64
  15 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
  22 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
  5 ม.ค. 65 - 9 ม.ค. 65
  12 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65
  19 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65
  26 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65
  2 ก.พ. 65 - 6 ก.พ. 65
  9 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65
  16 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65
  23 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65
  2 มี.ค. 65 - 6 มี.ค. 65
  9 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65
  16 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65
  23 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 19 )
 NOK Airlines
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 17,990 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 9 โปรแกรม