อียิปต์

  • กรุณาติดต่อพนักงาน
    ไคโร – กิซ่า – มหาพีระมิด – สฟิงซ์ – ขี่อูฐ – เมมฟิส – พีระมิดซัคคาร่า – โรงงานทำกระดาษปาปีรุส โรงงานผลิตหัวน้ำหอมลักซอร์ – วิหารคารนัค – วิหารลักซอร์ – อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – หุบผากษัตริย์ วิหารฮัคเชฟซุต  อีสน่า – วิหารแห่งเอ็ดฟู – วิหารคอมออมโบ – อัสวาน – เขื่อนยักษ์ HIGH DAM – วิหารแห่งฟิเล  ชมเสาหินโอบิลิสก์ล่องเรือเฟลุคกะวิหารอาบูซิมเบล – วิหารพระนางเนเฟอตารี –  อเล็กซานเดรีย ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ – ข่านเอลคาลีลี่ 
    จองทัวร์