เคอเคนฮอฟ

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ อยู่ในกลุ่ม เบเนลักซ์ หรือ สหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์ (Benelux) เป็นกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ของสามประเทศ 1.ประเทศเบลเยียม 2.เนเธอร์แลนด์ 3.ลักเซมเบิร์ก โดยการนำเอาพยางค์หน้าของแต่ละประเทศตั้งเป็นชื่อ สหภาพเบเนลักซ์มีพื้นที่ 74,102 ตร.กม. มีจำนวนประชากร 27 ล้านคน สหภาพเบเนลักซ์ (Benelux Customs Union) มีภูมิประเทศที่งดงาม ทั้งธรรมชาติและสถาปัตยกรรม ทัวร์เบเนลักซ์ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์ลักเซมเบิร์ก โดยการบินไทย เที่ยวกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ แบบ เอ็กซ์คลูซิฟ สบายๆ ไม่เหมือนใคร Benelux มาจากชื่อของสามประเทศ คือ Be=Belgium Ne=Netherland Lux=Luxembroug สามประเทศแสนสวย นำท่านล่องแม่น้ำไรน์ ชมปราสาทริมชายฝั่ง เที่ยวเมืองเล็กน่ารัก แห่งแคว้นไรน์แลน์-พาลาติเนท ชมเมืองเทรียร์ เมืองมรดกโลกที่มีมนต์ขลัง เดินเล่นในเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก นั่งกระเช้าชมวิว ณ เมืองดินอง, เที่ยวเมืองตูแนร์(มรดกโลก) ล่องเรือเลาะลำคลองในเมืองบรูจจ์ พิเศษไม่เหมือนใครเที่ยวหมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์(มรดกโลก) เที่ยวชมสวนคูเคนฮอฟ ช่วงที่สวยที่สุด ล่องเรือชมเมืองกีธูร์น(เมืองไม่มีถนน) เดินทางแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ อาหารดีเยี่ยม ที่พักระดับ 4-5 ดาว รวมทิปและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง Exclusive Selected

  • เดินทาง มี.ค. 64 - เม.ย. 64

    • เริ่มต้น
      89,900฿
    เบราบัค * เข้าชมปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) * ล่องเรือแม่น้ำไรน์ * ค็อกเค่ม * เทรียร์  ลักแซมเบิร์ก * ดินองท์ * ตูแนร์ (มรดกโลก) * บรูจน์ (มรดกโลก) * บรัสส์เซล * หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) * เดลฟ์ * สวนเคอเคนฮอฟ * อัมสเตอร์ดัม * โฮร์น  * อีดัม โวลันดัม * ล่องเรือหมู่บ้าน “กีธูร์น” * ไนเมเก้น * ช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond  มอนเชา * เข้าชมปราสาทเบิร์ก * ลิมเบิร์ก * แฟรงค์เฟิร์ต   1.โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก 2.บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) 3.อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ *** 4.อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 5.อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 6.น้ำดื่มบริการบนรถโค้ช 7.ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
    จองทัวร์