เยอรมัน สวิส

  • เดินทาง พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

    • เริ่มต้น
      87,900฿
    มิวนิค – โอเบอรามาเกา – สำนักสงฆ์แห่ง เอททัล - ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ – ฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา -ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เฟริดริชซาเฟิน - เกาะดอกไม้ไมเนา – คอนสแตนท์ - น้ำตกไรน์ – ซูริค-กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า-ไคลน์ไชเด็ค – อินเทอร์ลาเค่น - Harder Kulm - กรินเดลวาลด์ เฟียสต์ – ล่องเรือทะเลสาบธูน – ลูเซิร์น – ซูริค
    จองทัวร์