Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

ออสเตรีย

Show per page
 • เดินทาง มี.ค. 63 - ต.ค. 63

  • เริ่มต้น
   43,900฿
  สุดพิเศษ เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตัส / ล่องเรือชมวิว สองฝั่งแม่น้ำดานูบ / เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ / เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์อาหารสุดพิเศษ เมนูพิเศษ เป็ดโบฮีเมีย ท้องถิ่น แห่งเมืองคลุมลอฟ / เมนูพิเศษแบบท้องถิ่น กูลาซฮังกาเรียน /เมนูพิเศษ ปลาเทร้าส์ ณ ฮัลสตัทท์ /เมนูพิเศษซี่โครงหมูเวียนนา / เมนูพิเศษขาหมูเยอรมันเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลิศ
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   39,900฿
  วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  17.00 สมาช … Readmore
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   37,900฿
  มิวนิค – เชสกี้ คุมลอฟ – กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – กรุงบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ คาสเซิ่ลฮิลล์ – ฮีโร่สแควร์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน ฮัลสตัทท์ - โรเซนฮาร์ม -  ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet - มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   79,900฿
    นำท่านสัมผัสดินแดน 5 ปราสาทงาม **เข้าชมความงดงามภายในของ  ปราสาทนอยชวานสไตน์”  ปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ ปราสาทปร๊ากอันยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย  “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก  ***ชมความงามของปราสาทครุมลอฟปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก คาสเซิ่ลฮิลล์ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่Outlet Parndorf”   “ล่องเรือดินเนอร์” พร้อมดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำดานูบ อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อ อาทิขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน // ปลาเทร้าส์รสเลิศ // เป็ดโบฮีเมีย // อาหารไทย และ ซี่โครงหมูเวียนนา 
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   75,900฿
  นำท่านสัมผัสดินแดน 5 ปราสาทงาม **เข้าชมความงดงามภายในของ  ปราสาทนอยชวานสไตน์”  ปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ ปราสาทปร๊ากอันยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย  “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก  ***ชมความงามของปราสาทครุมลอฟปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก คาสเซิ่ลฮิลล์ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่Outlet Parndorf”   “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำดานูบ” อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อ อาทิขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน // ปลาเทร้าส์รสเลิศ // เป็ดโบฮีเมีย // อาหารไทย และกูลาซฮังกาเรียน
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63 - ต.ค. 63

  • เริ่มต้น
   95,900฿
  East Europe Exclusive Selected Highlight
  1. ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวาและ คาสเซิลฮิลล์
  2. เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของ พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ, ปราสาทฮลูโบกา, ปราสาทปร๊าก และ พระราชวังเชิร์นบรุนน์
  3. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ ย่านเมืองเก่าปร้าก (เช็กฯ), ถนนคาร์ทเนอร์ และ Parndorf Outlet (เวียนนา)
  4. ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบฮัลสตัทท์ พร้อมนั่งรถรางขึ้นชมความสวยงามของ “เมืองฮัลสตัทท์” เมืองริมทะเลสาบอันขึ้นชื่อของประเทศออสเตรีย อย่างเต็มอิ่ม จากจุดชมวิว SKY WALK ที่สูงสุดในทะเลสาบฮัลสตัทท์
  5. ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของแสงสีในเมืองบูดาเปสต์
  6. บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลิศ, ปราเทร้าส์สดๆ รสเลิศ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เนื้อ), กูลาซฮังกาเรียน, ซี่โครงหมูเวียนนา และอาหารไทยรสเลิศ
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63 - ส.ค. 63

  • เริ่มต้น
   105,900฿

  มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เบดโทรซ์ - แฮเรนคิมเซ่ – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์-อาร์มเซา – ซอลส์เบิร์ก – โฮเฮนซาลส์เบิร์ก - เซนต์กิลเกน –เซนต์วูล์ฟกัง – ฮัลล์ชตัทท์ - โกเซา -เซลล์ อัม ซี – วัทเทนส์ - Swarovski Crystal World – อินซ์บรูกซ์ - บรีเกนซ์ – ชไว้ซ์  -สตูส หมู่บ้านปลอดมลพิษ – อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา- เวงเก็น – เลาเทอบรุนเน่น – น้ำตกสโทบบาค - ทะเลสาบเบลาซี – ซุก – ลูเซิร์น - ซูริค

  *****PREMIUM PROGRAM***** นำท่านสัมผัสความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในแถบ เทือกเขาแอลป์ อันแสนงดงาม เที่ยวหมู่บ้านเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศดั้งเดิมที่เรียกได้ว่า UNSEEN SMALL VILLAGE MUST SEE เที่ยวเส้นทางที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้ นำท่านนั่งรถไฟสู่  “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” นำท่านเข้าชมภายในพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมเมือง “ซอลส์เบิร์ก”เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท นำท่านเที่ยวชมเมือง “ฮัลล์ชตัทท์” เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้าน “สตูส” หมู่บ้านปลอดมลพิษและไม่ใช้รถยนต์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ นำท่านชม “ทะเลสาบเบลาซี” เป็นที่เพาะพันธ์ปลาเทราท์ แบบออร์แกนิก นำท่านล่องเรือชม “ทะเลสาบกษัตริย์” ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตเทือกเขาแอลป์นำท่านชมเมือง “เซนต์วูล์ฟกัง” เมืองรีสอร์ท ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง โรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านชมเมือง “โกเซา”  ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของเมืองเล็กๆแห่งนี้ บนแนวเทือกเขาแอลป์ นำท่านเข้าชมสำนักสงฆ์แห่งเมือง “เอททัล” ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO นำท่านชมโรงงานผลิตคริสตรัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือที่รู้จักกันในชื่อ “สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์” นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ “ยอดเขาพฟานเดอร์” เป็นจุดชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์ที่สวยที่สุดของเมือง นำท่านชมงดงามของ “น้ำตกสโทบบาค” เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป นำท่านชมเมือง “ลูเซิร์น”  เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป ****ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาว ขึ้นไปจนถึง 5 ดาว เพื่อความสบายในการพักผ่อนอย่างมีระดับสำหรับท่าน****
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63 - ต.ค. 63

  • เริ่มต้น
   92,900฿
  ทัวร์ออสเตรียบาวาเรีย : ประเทศออสเตรีย เป็นประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีพื้นที่ประมาณ 80,000 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นแคว้นต่างๆถึง 9 แคว้น มีเทือกเขาแอล์ปพาดผ่านภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคกลางของประเทศ ท่านจึงสามารถสัมผัสหิมะได้ตลอดทั้งปีเมื่อมาท่องเที่ยวออสเตรีย มีแมน้ำดานูป แม่น้ำสายสำคัญของยุโรปใหลผ่าน เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมยุโรป และดนตรีคลาสสิคที่ไพเราะ เราจัดเส้นทางให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของประเทศออสเตรียอย่างเต็มที่ คัดเลือกเมืองเล็กเมืองใหญ่ที่สวยงามและเหมาะสมกับเวลาเดินทาง ท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน มิวนิค – เมืองเอ็ททาล – สำนักสงฆ์เอ็ททาล – พระราชวังลินเดอร์โฮฟ – โอเบอรามาเกา – อินน์บรูกซ์   ยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ – ฮัลสตัทท์ – เหมืองเกลือ – นั่งรถรางชมวิว(มรดกโลก) – เบิร์ชเทสกาเด้น  อาร์มเซา – โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน – ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์(Konigsee) – ซาลส์บวร์ก กราซ(มรดกโลก) – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ทานอาหารหมู่บ้านกรินซิ่ง เมืองเมลค์ – โบสถ์สตีฟท์เมลค์(มรดกโลก) – ล่องเรือ วาเคาน์ วาเลย์ – ช้อปปิ้ง “ถนนคาร์ทเนอร์”
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   35,900฿

  เวียนนา - ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ คุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - ฮีโร่สแควร์ คาสเซิ่ลฮิลล์ - Outlet Parndorf – พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน

  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.พ. 63 - ต.ค. 63

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา –เข้าปราสาทนอยชวานชไตน์– ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ลส์ – ปร๊าก – เวียนนา  สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่สแควร์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปปิ้ง
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   51,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf  –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน                                                    
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf  –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน                                                    
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.พ. 63 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   42,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก-ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf  –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน                                                    
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และเข้าชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.พ. 63 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63 - มิ.ย. 63

  • เริ่มต้น
   45,900฿
  มิวนิค – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โรเซนฮาล์ม - ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก - กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค อินเทอร์ลาเก้น - ฮอร์เก้น - ซาฟเฮาส์เซ่น – สไตน์ อัม ไรน์ - ซูริค
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.พ. 63

  • เริ่มต้น
   39,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น - ฮัลสตัดซ์  ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง -  เวนิส – โบสถ์เซนต์มาร์ค – นั่งเรือกอนโดร่า เวโรน่า – มิลาน – ดูโอโม - ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท – ลูเซิร์น – ซูริค - ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   37,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น - ฮัลสตัดซ์  -ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง -  เวนิส – โบสถ์เซนต์มาร์ค – นั่งเรือกอนโดร่า-เวโรน่า – มิลาน – ดูโอโม - ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท – ลูเซิร์น – ซูริค
  จองทัวร์
Show per page