ทัวร์บัลแกเรีย

ทัวร์บัลแกเรีย (Bulgaria) ดินแดนโยเกิร์ต และดอกกุหลาบแสนสวย ต้นกำเนิดของตัวอักษรซิริลลิก (Cyrillic alphabets) ต้นกำเนิดของตัวอักษรรัสเซีย และใช้แพร่หลายในกลุ่มชาวสลาฟ บัลแกเรียเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ในสมัย คริตศตวรรษที่ 7 – 11 เคยมีอาณาจักรครอบคลุมยุโรปตะวันออกเกือบทั้งหมด โดยชนเผ่าบัลก้า(Bulgar Tribes) ภายหลังถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรไบแซนไทน์ และอาณาจักรออตโตมัน เติร์ก จนมาเป็นเอกราช ในปัจจุบัน เมืองหลวงโซเฟียแสนสวย มีอาคารบ้านเรือนที่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี เดินชมเมืองได้ไม่เบื่อ มีเมืองเล็กๆที่เป็นเมืองมรดกโลกอยู่หลายแห่ง ท่านสามารถพบเห็นซากอารยธรรมโรมัน ที่ยังคงอยู่ได้ในหลายๆเมือง ในช่วฤดูหนาวเทือกเขาบอลข่านที่ผาดผ่านกลางประเทศยังเป็นสกีรีสอร์ท ยอดนิยมของคนท้องถิ่นและ ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศบัลแกเรีย ทุกๆต้นเดือนมิถุนายน บัลแกเรียจะมีเทศกาลกุหลาบ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก โรงแรมที่พักมักจะเต็มตั้งแต่ต้นปี จะมีงานเฉลิมฉลองที่สนุกสนาน มีการประกวดดอกไม้ และ การแสดงต่างๆมากมาย วัน เวิลด์ ทัวร์ เราจัดกรุ๊ปเดินทางท่องเที่ยว ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย ทุกเดือนเร้าจึงมีความเชียวชาญเป็นอย่างสูงกับเส้นทางนี้

 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านเข้าชม ปราสาทคอร์วิน” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ที่มีความสวยงาม ราวกับเทพนิยาย นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004 นำท่านเข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านเข้าชม ปราสาทคอร์วิน” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ที่มีความสวยงาม ราวกับเทพนิยาย นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004 นำท่านเข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  จองทัวร์