Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

เช็ก

 • เดินทาง พ.ค. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ ปราสาทปร๊ากยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปราสาทครุมลอฟปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ***คาสเซิ่ลฮิลล์ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์  ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่Outlet Parndorf”  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อ ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน”และ“กูกาซฮังกาเรียน” พร้อมสะสมไมล์การบินไทย ยุโรปตะวันออก กลุ่มประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียต ทำให้ดูลึกลับน่าค้นหา มีเมืองเล็กๆ สวยๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกมากมาย ยังมีอีกหลายประเทศที่รอท่านเดินทางไปเที่ยวชม เส้นทางยอดนิยมส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเชค ออสเตรีย ฮังการี และบางส่วนของเยอรมัน แคว้นที่เคยอยู่ฝั่งโซเวียต จะมีแคว้น Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saxony, Saxony-Anhalt, and Thuringia หลังงจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย จึงได้กลับมารวมประเทศกันอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีโปแลนด์ และอีกหลายประเทศในบริเวณบอลข่าน ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางได้ตามจำนวนวัน และจำนวนประเทศ ที่ท่านต้องการ ทัวร์ยุโรปตะวันออกมีหลากหลายราคาให้ท่านเลือก เที่ยวแบบสบายๆ ชมเมืองสวยๆ น่ารักๆ แบบไม่เร่งรีบ เดินทางกับ วัน เวิลด์ ทัวร์ คุ้มค่าแน่นอน
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 62 - มิ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  กรุงปร๊าก – แคว้นโมราเวีย – ออลอโมตซ์ – ออสตราวา ค่ายกักกันเอาท์สวิซ์ – คาร์คูฟ(โปแลนด์) – เหมืองเกลือวิซิก้า(มรดกโลก๗ วรอตสวาฟ(มรดกโลก) – ชมเมือง – กอร์ลิทซ์(แซกโซนี่) – ชมเมือง อุทยานแห่งชาติแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์(มรดกโลก) – เดรสเดน – ชมเมือง – คาร์โรวี วารี – ปร๊าก
  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 62 - พ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  กรุงปร๊าก - คาร์โลวี วารี – มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)  ปราสาทคลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - เทลค์ – ช้อปปิ้ง Freeport Fashion Outlet เบอร์โน – คุทนาโฮล่า – ปราสาทคาร์ลสไตล์ - ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซ็นต์วินตัส
  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ค. 62 - มิ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   48,900฿
  เยือนดินแดนยุโรปตะวันออก ชมความงดงามของ ปราสาทงามดัง ปราสาทปร๊ากยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปราสาทครุมลอฟปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก คาสเซิ่ลฮิลล์ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์  ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่Outlet Parndorf”  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส ลิ้มรส “กูกาซฮังกาเรียน” พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 
  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   57,900฿
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และ“ปราสาทปร๊าก” ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย “ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf ทัวร์ยุโรปตะวันออก ต้อง วันเวิลด์ทัวร์
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   57,900฿
  เวียนนา – ฮัลสตัทท์  - เที่ยวชมเมือง – ซาลส์บวร์ก - พัสเซา - นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง - เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ – ชมเมือง - เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก – ชมเมือง – พอสดัม - คาร์โลวี วารี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก - ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง - ปราสาทปร๊าก - เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – เชสกี้ บูเดอโจวิช - Outlet Parndorf – เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - พระราชวังเชิร์นบรุนน์
  จองทัวร์