Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

เช็ก

 • เดินทาง ม.ค. 63 - ต.ค. 63

  • เริ่มต้น
   95,900฿
  East Europe Exclusive Selected Highlight
  1. ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวาและ คาสเซิลฮิลล์
  2. เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของ พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ, ปราสาทฮลูโบกา, ปราสาทปร๊าก และ พระราชวังเชิร์นบรุนน์
  3. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ ย่านเมืองเก่าปร้าก (เช็กฯ), ถนนคาร์ทเนอร์ และ Parndorf Outlet (เวียนนา)
  4. ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบฮัลสตัทท์ พร้อมนั่งรถรางขึ้นชมความสวยงามของ “เมืองฮัลสตัทท์” เมืองริมทะเลสาบอันขึ้นชื่อของประเทศออสเตรีย อย่างเต็มอิ่ม จากจุดชมวิว SKY WALK ที่สูงสุดในทะเลสาบฮัลสตัทท์
  5. ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของแสงสีในเมืองบูดาเปสต์
  6. บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลิศ, ปราเทร้าส์สดๆ รสเลิศ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เนื้อ), กูลาซฮังกาเรียน, ซี่โครงหมูเวียนนา และอาหารไทยรสเลิศ
  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   37,900฿

  เวียนนา - ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ คุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - ฮีโร่สแควร์ คาสเซิ่ลฮิลล์ - Outlet Parndorf – พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน

  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   49,900฿

  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก – เวียนนา-สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวาบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่สแควร์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน  มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น–ช้อปปิ้ง                                       

  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   51,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf  –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน                                                    
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf  –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน                                                    
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 63 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   42,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก-ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf  –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน                                                    
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และเข้าชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 63 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf
  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   63,900฿
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก จะรวมกลุ่มประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียต ทำให้ดูลึกลับน่าค้นหา มีเมืองเล็กๆ สวยๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกมากมาย ยังมีอีกหลายประเทศที่รอท่านเดินทางไปเที่ยวชม เส้นทางยอดนิยมส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเชค ออสเตรีย ฮังการี และบางส่วนของเยอรมัน แคว้นที่เคยอยู่ฝั่งโซเวียต จะมีแคว้น Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saxony, Saxony-Anhalt, and Thuringia หลังงจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย จึงได้กลับมารวมประเทศกันอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีโปแลนด์ และอีกหลายประเทศในบริเวณบอลข่าน ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางได้ตามจำนวนวัน และจำนวนประเทศ ที่ท่านต้องการ ทัวร์ยุโรปตะวันออกมีหลากหลายราคาให้ท่านเลือก เที่ยวแบบสบายๆ ชมเมืองสวยๆ น่ารักๆ แบบไม่เร่งรีบ เดินทางกับ วัน เวิลด์ ทัวร์ คุ้มค่าแน่นอน ทัวร์เชค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 63 - พ.ค. 63

  • เริ่มต้น
   46,900฿
  มิวนิคนูเรมเบิร์ก  - เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ - เดรสเดน – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก พอสดัม-คาร์โลวี วารี  – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า ปราสาทปร๊าก - เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก –  เชสกี้ บูเดอโจวิช-ฮัลสตัทท์ - ชมเมือง - บราติสลาวา  หอคอยบราติสลาวา - Outlet Parndorf – เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - พระราชวังเชินบรุนน์
  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  มิวนิค – นูเรมเบิร์ก  – เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ – เดรสเดน – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก  พอสดัม-คาร์โลวี วารี  – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า ปราสาทปร๊าก – เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก –  เชสกี้ บูเดอโจวิช-ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง – บราติสลาวา  หอคอยบราติสลาวา – Outlet Parndorf – เวียนนา – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – พระราชวังเชินบรุนน์
  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก-คาร์โลวีวารี่ – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส-เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ พระราชวัง เบลวีเดียร์ - Outlet Parndorf – บราติสลาวา - เอสเตอร์กอม – เซนเท็นเดร – บูดาเปสต์-คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น-ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ – ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้ง
  จองทัวร์