Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

เช็ก

 • เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   35,900฿

  เวียนนา - ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ คุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - ฮีโร่สแควร์ คาสเซิ่ลฮิลล์ - Outlet Parndorf – พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน

  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 62 - ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   42,900฿

  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก – เวียนนา-สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวาบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่สแควร์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน  มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น–ช้อปปิ้ง                                       

  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 63 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   42,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก-ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf  –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน                                                    
  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 62 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   45,900฿
  เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf
  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 62 - ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก จะรวมกลุ่มประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียต ทำให้ดูลึกลับน่าค้นหา มีเมืองเล็กๆ สวยๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกมากมาย ยังมีอีกหลายประเทศที่รอท่านเดินทางไปเที่ยวชม เส้นทางยอดนิยมส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเชค ออสเตรีย ฮังการี และบางส่วนของเยอรมัน แคว้นที่เคยอยู่ฝั่งโซเวียต จะมีแคว้น Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saxony, Saxony-Anhalt, and Thuringia หลังงจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย จึงได้กลับมารวมประเทศกันอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีโปแลนด์ และอีกหลายประเทศในบริเวณบอลข่าน ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางได้ตามจำนวนวัน และจำนวนประเทศ ที่ท่านต้องการ ทัวร์ยุโรปตะวันออกมีหลากหลายราคาให้ท่านเลือก เที่ยวแบบสบายๆ ชมเมืองสวยๆ น่ารักๆ แบบไม่เร่งรีบ เดินทางกับ วัน เวิลด์ ทัวร์ คุ้มค่าแน่นอน ทัวร์เชค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน
  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 62 - พ.ค. 63

  • เริ่มต้น
   46,900฿
  มิวนิคนูเรมเบิร์ก  - เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ - เดรสเดน – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก พอสดัม-คาร์โลวี วารี  – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า ปราสาทปร๊าก - เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก –  เชสกี้ บูเดอโจวิช-ฮัลสตัทท์ - ชมเมือง - บราติสลาวา  หอคอยบราติสลาวา - Outlet Parndorf – เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - พระราชวังเชินบรุนน์
  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก-คาร์โลวีวารี่ – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส-เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ พระราชวัง เบลวีเดียร์ - Outlet Parndorf – บราติสลาวา - เอสเตอร์กอม – เซนเท็นเดร – บูดาเปสต์-คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น-ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ – ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้ง
  จองทัวร์