Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก จะรวมกลุ่มประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียต ทำให้ดูลึกลับน่าค้นหา มีเมืองเล็กๆ สวยๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกมากมาย ยังมีอีกหลายประเทศที่รอท่านเดินทางไปเที่ยวชม เส้นทางยอดนิยมส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเชค ออสเตรีย ฮังการี และบางส่วนของเยอรมัน แคว้นที่เคยอยู่ฝั่งโซเวียต จะมีแคว้น Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saxony, Saxony-Anhalt, and Thuringia หลังงจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย จึงได้กลับมารวมประเทศกันอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีโปแลนด์ และอีกหลายประเทศในบริเวณบอลข่าน ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางได้ตามจำนวนวัน และจำนวนประเทศ ที่ท่านต้องการ ทัวร์ยุโรปตะวันออกมีหลากหลายราคาให้ท่านเลือก เที่ยวแบบสบายๆ ชมเมืองสวยๆ น่ารักๆ แบบไม่เร่งรีบ เดินทางกับ วัน เวิลด์ ทัวร์ คุ้มค่าแน่นอน ทัวร์เชค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน

 • เดินทาง ก.ค. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   45,900฿
  ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ ปราสาทปร๊ากยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปราสาทครุมลอฟปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ***คาสเซิ่ลฮิลล์ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์  ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่Outlet Parndorf”  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อ ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน”และ“กูกาซฮังกาเรียน” พร้อมสะสมไมล์การบินไทย ยุโรปตะวันออก กลุ่มประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียต ทำให้ดูลึกลับน่าค้นหา มีเมืองเล็กๆ สวยๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกมากมาย ยังมีอีกหลายประเทศที่รอท่านเดินทางไปเที่ยวชม เส้นทางยอดนิยมส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเชค ออสเตรีย ฮังการี และบางส่วนของเยอรมัน แคว้นที่เคยอยู่ฝั่งโซเวียต จะมีแคว้น Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saxony, Saxony-Anhalt, and Thuringia หลังงจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย จึงได้กลับมารวมประเทศกันอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีโปแลนด์ และอีกหลายประเทศในบริเวณบอลข่าน ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางได้ตามจำนวนวัน และจำนวนประเทศ ที่ท่านต้องการ ทัวร์ยุโรปตะวันออกมีหลากหลายราคาให้ท่านเลือก เที่ยวแบบสบายๆ ชมเมืองสวยๆ น่ารักๆ แบบไม่เร่งรีบ เดินทางกับ วัน เวิลด์ ทัวร์ คุ้มค่าแน่นอน
  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ค. 62 - ต.ค. 62

  • เริ่มต้น
   53,900฿
  ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ ปราสาทปร๊ากยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปราสาทครุมลอฟปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ***คาสเซิ่ลฮิลล์ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์  ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่Outlet Parndorf”  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อ ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน”และ“กูกาซฮังกาเรียน” พร้อมสะสมไมล์การบินไทย
  จองทัวร์
 • เดินทาง มิ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   39,900฿

  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา     เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก-ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf  –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน

  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ย. 62 - พ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   43,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊ากปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf  –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน                                                    
  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ค. 62 - มิ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   41,900฿
  กรุงปร๊าก  – ปราสาทปร๊าก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์– คาสเซิ่ล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ –  เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก เชสกี้ บูเดอโจวิช – คาร์โลวี วารี –  ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง
  จองทัวร์
 • เดินทาง มิ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   50,900฿
  กรุงปร๊าก – แคว้นโมราเวีย – ออลอโมตซ์ – ออสตราวา ค่ายกักกันเอาท์สวิซ์ – คาร์คูฟ(โปแลนด์) – เหมืองเกลือวิซิก้า(มรดกโลก๗ วรอตสวาฟ(มรดกโลก) – ชมเมือง – กอร์ลิทซ์(แซกโซนี่) – ชมเมือง อุทยานแห่งชาติแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์(มรดกโลก) – เดรสเดน – ชมเมือง – คาร์โรวี วารี – ปร๊าก
  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 62 - พ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf
  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ค. 62 - มิ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   48,900฿
  เยือนดินแดนยุโรปตะวันออก ชมความงดงามของ ปราสาทงามดัง ปราสาทปร๊ากยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปราสาทครุมลอฟปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก คาสเซิ่ลฮิลล์ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์  ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่Outlet Parndorf”  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส ลิ้มรส “กูกาซฮังกาเรียน” พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 
  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   57,900฿
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  และ“ปราสาทปร๊าก” ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย “ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf ทัวร์ยุโรปตะวันออก ต้อง วันเวิลด์ทัวร์
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ย. 62 - ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   55,900฿
  หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการ … Readmore
  จองทัวร์
 • เดินทาง มิ.ย. 62 - ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   89,900฿
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก การบินไทย 2019 เช๊ค ฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน ทัวร์ยุโรป ดีดี คุณภาพเยี่ยม อาหารอร่อย พักโรงแรมห้าดาว ผ่อนนาน 6 เดือน โทร:024486338 Tour Germany Tour Czech Tour Austria Tour Slovakia Tour Hungary Munich Hohenschwangau Hallstatt Salzburg Cesky krumlov Prague Bratislava Budapest Vienna One World Tour Exclusive Selected: คือรายการทัวร์คุณภาพ ในราคา ที่สมเหตุผล -โรงแรมที่พักแบบ 4-5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก -บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) -อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ -อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ -อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน -รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก การบินไทย 2019 เช๊ค ฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน แบบ เอ็กซ์คลูซีฟ East Europe Exclusive Selected Highlight ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวาและ คาสเซิลฮิลล์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของ ปราสาทนอยชวานสไตน์, ปราสาทปร๊าก และ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก นั่งกระเช้าชมวิวสู่ “ยอดเขาซุกสปิตซ์ Zugspitze” ยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศเยอรมนี ทัวร์ยุโรปตะวันออก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ ย่านเมืองเก่าปร้าก, ถนนคาร์ทเนอร์ และ Parndorf Outlet (เวียนนา) ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมความสวยงามของ “เมืองฮัลสตัทท์” เมืองริมทะเลสาบอันขึ้นชื่อของประเทศออสเตรีย อย่างเต็มอิ่ม ทัวร์ยุโรปตะวันออก ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของแสงสีในเมืองบูดาเปสต์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลิศ, ปราเทร้าส์สดๆ รสเลิศ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เนื้อ), ซี่โครงหมูเวียนนา และอาหารไทยรสเลิศ  
  จองทัวร์