แกรนด์เยอรมัน

“ชนชาติเยอรมันเป็นชาตินักรบ”

ในสมัยที่อาณาจักรโรมันเรืองอำนาจ ชนชาติเยอรมันได้ชื่อว่า “อนารยชนเร่ร่อนที่ด้อยพัฒนา” 43 ปีก่อนคริสตกาล จูเรียส ซีซาร์ ได้ขยายดินแดนของจักรวรรดิโรมัน บุกเข้าปราบปรามชนชาติต่างๆ แถบลุ่มแม่น้ำไรน์ จนถึงสุดทางเหนือของทวีปยุโรป ชนชาติเยอรมันจำนวนมากจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและการปกครองของชาวโรมัน ตั้งแต่นั้นมาชนชาติเยอรมันได้เริ่มเรียนรู้ศิลปวิทยาและวัฒนธรรมต่างๆ จากชาวโรมัน

หลังยุคเสื่อมอำนาจของอาณาจักรโรมัน ชนชาติเยอรมันกลุ่มต่างๆ เริ่มเข้ามารุกรานอาณาจักรโรมันหลายครั้ง ในปี ค.ศ.300 โดยพวก “แฟรงค์” ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำไรน์ ค.ศ.410 โดยพวกวิสิกอธ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสติดพรมแดนสเปน ได้รุกรานอาณาจักรโรมัน สร้างความเสียหายอย่างหนักกับกรุงโรม และจากนั้นชนชาติเยอรมันกลุ่มต่างๆ ก็ยังทำการรุกรานอาณาจักรโรมันอีกหลายครั้ง จนทำให้อาณาจักรโรมันต้องล่มสลายลงในปี ค.ศ.476

เมื่อโรมันเสื่อมอำนาจ ชนชาติเยอรมันได้ปกครองตนเองในรูปแบบรัฐเล็กๆ แล้วค่อยพัฒนา ขยายอำนาจขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดชนชาติเยอรมันมีอำนาจปกครองยุโรปในฐานนะจักรพรรดิ์…

“ชนชาติเยอรมันเป็นชาตินักรบ” มีกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของชนชาติเยอรมันมากมาย เช่น พระเจ้าออตโต้มหาราช, จักรพรรดิฟรีดริช บาร์บารอสซา, พระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 1 แห่งปรัสเซีย…ร่วมตามรอยความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิเยอรมันกับเรา วัน เวิลด์ ทัวร์

 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  เส้นทางที่เลือกสรรเมืองสวย น่ารัก และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
  • เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า(มรดกโลก)
  • พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
  • เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์
  • นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์
  • เมืองเรเกินส์บวร์ค มรดกโลก แห่งแคว้นบาวาเรีย
  • เบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน
  • เมืองกอร์ลิทซ์ ย้อนเวลาหาอดีต กับเมืองที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคมากที่สุด จากฮอลลิวู๊ด
  • เควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก
  • เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ
  • มหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก
  • ล่องเรือแม่น้ำโมเซล และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำ
  • อาหารพื้นเมืองคุณภาพดี และอาหารเอเชียรสเลิศ
  • น้ำดื่มบนรถวันล่ะ 1 ขวด
  • พนักงานยกกระเป๋าขึ้นลงห้องพักทุกโรงแรม
  จองทัวร์