ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส เส้นทางแสนสวยสุดแสนโรแมนติก ที่รวบรวมเมืองสวยๆ ไว้ด้วยกัน ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากกรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่องเที่ยวภายในเมืองเก่า ที่ถนนปูด้วยก้อนหิน มีโบราณสถานอายุกว่าสองพันปี อาทิเช่น โคลอสเซียม โรมัน ฟอรั่ม วิหารแพทธีออน อีกทั้งเนินเขาทั้งเจ็ดอันเป็นที่ตั้งของกรุงโรม ในกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของกรุงวาติกัน ศูนย์กลางของคริสตจักร และยังเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกอีกด้วย อย่าลืมจิบกาแฟในร้านเกรโก ย่านบันไดสเปน ร้านเก่าแก่ที่สุดในกรุงโรม จากนั้นเราเดินทางขึ้นเหนือสู่เมืองปิซ่า ชมเมือปิซ่าและหอเอนที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เข้าชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ เมืองเอกแห่งแค้วนทัสคานี อู่ข้าวอู่น้ำของชาวอิตาลีตั้งแต่โบราณ จนกระทั่งปัจจุบัน ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส ส่วนใหญ่ จะขาดเมืองนี้ไม่ได้ คือเมืองเวนิสนำท่านลงเรือล่องเข้าสู่เกาะเวนิส ชมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำ เดินชมเขตเมืองเก่าแสนสวยของเกาะเวนิส ชมจัตุรัส ซาน มาร์โค จากนั้นนั่งรถข้ามสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส ส่วนใหญ่จะพักในเมืองลูเซิร์น หรือเมืองอินเทอลาเค่น สองคืนเพื่อความสะดวก สบายในการท่องเที่ยว อาจขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส หรือนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สนุกสนานในบริเวณลานหิมะ เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง รับประทานอาหารพร้อมชมวิว ในภัตตาคารบนยอดเขา ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส จะมีทั้งที่นั่งรถไฟ TGV จากเมืองดีจองหรือเมืองสตาร์บรูก เขาสู่กรุงปารีส ซึ่งมีระยะทางพอๆกัน ประมาณ1.40 ชั่วโมง หรือนั่งรถทัวร์เข้าสู่กรุงปารีสประมาณ 4 ชั่วโมง การท่องเที่ยวในปารีส อย่างน้อยควรมีเวลา อย่างน้อยหนึ่งวันครึ่งเพื่อเก็บความงามของมหานครปารีสให้ครบถ้วน อาทิเช่น ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำแซนน์ ขึ้นชมวิวปารีส บนหอไอเฟล เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะสลับ อาหารพื้นเมืองของแต่ล่ะประเทศ และ อาหารเอเชีย ในมื้อต่างๆ ให้ท่านไม่เบื่อ ได้ลิ้มรสชาติแบบพื้นเมืองจริงๆ เส้นทางอิตาลีสวิสฝรั่งเศส ของ วัน เวิลด์ ทัวร์ เราจัดมากว่า 15 ปี จึงมีความชำนาญกับเส้นทางนี้เป็นอย่างดี ทัวร์อิตาลีสวิส ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส ต้อง วันเวิลด์ทัวร์ Tel:024486338 อาหารดี ที่พักเลิศ

ทัวร์อิตาลีสวิส ฝรั่งเศส เป็นเส้นทางที่เดินทางค้อนข้างไกล ไกด์นำทัวร์ หรือ หัวหน้าทัวร์ จึงมีส่วนสำคัญในการจัดการ เรื่องเวลา และเอ็นเตอร์เทน สร้างความสุขให้คณะทัวร์ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องราวต่างๆ ของสามประเทศ อิตาลี จะเกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน สวิส จะเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมชาติและความพยายามของ ชาวสวิส ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนลงตัว ฝรั่งเศส เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ การปกครอง การกฏหมาย และ สวรรค์ของนักช้อป วันเวิลด์ทัวร์เรามี คณะเดินทาง ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส ทุกสัปดาห์ ท่านจึงสามารถไว้วางใจ ว่าคุ้มค่า ราคาทัวร์ ที่ท่านซื้ออย่างแท้จริง

ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ 8 วัน 9 วัน 10 วัน และ 11 วัน เดินทาง ขึ้นอยู่กับ ความสะดวกของลูกค้า ราคาก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ เนื่องจาก ยิ่งจำนวนวันเยอะราคาก็จะสูงขึ้นตาม โรงแรมที่พักมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่ สามดาวถึงห้าดาว แล้วแต่ ราคาของแพ็กเก็จ นั้นๆ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนกเซลล์ได้ ของวันเวิลด์ทัวร์ เรามรหลากหลายแพ็กเก็จ ให้ท่านเลือก ขึ้นอยู่กับ จำนวนวันหยุดและงบประมาณที่ท่านตั้งไว้ เราจะมีมาตรฐานตามราคาที่ท่านต้องการ ถึงบางแพ็กเก็จราคาดูว่าค่อนข้างถูก แต่เราจะรักษาคุณภาพไม่ให้ท่านผิดหวังแน่นอน ถ้าราคาพิเศษ เราอากจะใช้โรงแรมที่อยู่ชาญเมืองแต่คุณภาพดี และบริการอาหารที่มีคุณภาพ ส่วนแพ็กเก็จที่มีรนาคาสูง เราจะเน้น ความสะดวกสบายของเส้นทางไม่เร็งรีบจนเกินไป ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส ต้องย้ายโรงแรมบ่อยเราจะมีบริการ ยกกระเป๋าถึงห้องพัก(สำหรับแพ็กเก็จราคาแพง) ห้องอาหารเช้าแบบ FIT(ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) โรงแรมที่พักจะอยู่ในเมือง(มีราคาสูง) สี่ดาวขึ้นไป เน้นอาหารพิเศษหลายมื้อ
ทัวร์อิตาลีสวิสฝรั่งเศส ตอนนี้มีกำหนดการเดินทางปี 2562 – ปี 2563 เตรียมยื่นวีซ่าได้เลยค่ะ